Tisková zpráva, 29. 6. 2017, Brno/Kjóto

Zástupci Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) za přítomnosti předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky dnes v japonském Kjótu podepsali dohody o výzkumné spolupráci s dvěma japonskými partnery. Zatímco s Tokyo Women´s Medical University bude FNUSA-ICRC spolupracovat na výzkumu v oblasti kardiologie, s firmou Shimadzu Corporation na výzkumu nádorových onemocnění plazmatických buněk a nádorů mozku.

Při příležitosti návštěvy předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky v Japonsku podepsali šéfové FNUSA-ICRC, Tokyo Women´s Medical University a firmy Shimadzu Corporation dohody o výzkumné spolupráci.

„Těšíme se na spolupráci s japonskými kolegy, protože lékařský výzkum v Japonsku je v celosvětovém měřítku velmi dobrý. S Institutem pro pokročilé biomedicínské inženýrství, který je součástí Tokyo Women´s Medical University, budeme spolupracovat na výzkumu v oblasti kardiologie,“ uvedl šéf Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) Gorazd B. Stokin. „Díky evropským dotacím máme k dispozici špičkový přístroj firmy Shimadzu pro hmotnostní spektrometrii. Plánujeme s ní spolupracovat na vývoji nových metod analýzy myelomů (tzn. nádorových onemocnění, které postihuje buňky kostní dřeně), mozkových nádorů nebo degenerativních změn v mozku při demenci nebo Alzheimerově chorobě,“ dodal Stokin.

Tokyo Women´s Medical University je japonskou neziskovou nadací, která v sobě kombinuje veřejnou univerzitu, univerzitní nemocnici a výzkumné centrum. Byla založena v roce 1900, aby umožnila japonským ženám studovat lékařství na veřejných univerzitách. V současné době má 950 výzkumných pracovníků. Ve výzkumu se zaměřuje především na biomedicínské inženýrství, genetiku a regenerativní medicínu. Institut pro pokročilé biomedicínské inženýrství byl založen v roce 1969 a nyní je součástí společné výzkumné infrastruktury TWMU a Waseda University, další významné tokijské univerzity. Spojuje lékařskou praxi s výzkumem a inženýrstvím aby přicházel s novými metodami diagnostiky a léčby.

Shimadzu Corporation je japonský výrobce medicínských a laboratorních přístrojů, laserů, přístrojů pro letectví, a průmyslového vybavení. V současné době má 11 000 zaměstnanců a pobočky ve většině zemí světa. V roce 2002 získal jeho zaměstnanec Koiči Tanaka společně s dvěma kolegy Nobelovu cenu za chemii za vývoj nových metod spektrometrické analýzy biomolekul.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) je mladé výzkumné centrum, vybudované v letech 2010 – 2015 převážně z prostředků EU. Od roku 2016 – 2020 jsou hlavním zdrojem financování prostředky státního rozpočtu ČR. Centrum je zaměřené především na výzkum onemocnění srdce a mozku, jehož cílem je nalézat nové technologie, léčebné postupy, metody a léčiva pro prevenci, včasnou diagnostiku a individualizovanou léčbu v kardiovaskulární medicíně a neurologii. Na výzkumných aktivitách centra se v současnosti podílí více než 300 výzkumných pracovníků a lékařů z ČR, USA, Kanady, Argentiny a téměř 20 zemí Evropské unie.

sedící při podpisu: dr. Stokin a Shuro Maruyama, generální ředitel divize analytických a měřících přístrojů, Shimadzu Corporation

stojící zleva : dr. Stokin, předseda vlády Bohuslav Sobotka, Dr. Teruhisa Ueda, President a CEO, Shimadzu Corporation, Shuro Maruyama, generální ředitel divize Shimadzu Corporation

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Lenka Rudišová, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 777 399 005, lenka.rudisova@fnusa.cz