Cena města Brna 2018 míří opět do svatoanenské nemocnice, již pošesté

Tisková zpráva, 6. 2. 2019, Brno

Cenu města Brna pro rok 2018 v oblasti „lékařské vědy a farmacie“ získal pan prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., přednosta II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Prestižní ocenění si osobně převzal včera na slavnostním aktu.

Z rukou brněnské primátorky Markéty Vaňkové včera Cena města Brna putovala k patnácti lidem. Osobnosti, které mohou cenu získat, navrhují každý rok lidé. Letos odborná porota vybírala z celkem šestapadesáti nominací. Počet lidí, kteří nakonec cenu obdrželi, zůstal stejný jako v loňském roce.

„Toto ocenění míří do naší nemocnice již pošesté. V roce 2017 cena putovala k rukám pana profesora Vítovce z I. interní kardioangiologické kliniky, v roce 2015 ho obdržela ve stejné kategorii zakladatelka první anesteziologicko resuscitační kliniky v Československu, paní profesorka Danuše Táborská, která kliniku ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně vedla 16 let. V roce 2013 přednosta I. chirurgické kliniky pan profesor Ivan Čapov, který kliniku vede od roku 2005. I. chirurgická klinika má dokonce dvě ocenění – v roce 2006 cenu obdržel pan profesor Wechsler, který kliniku vedl 13 let a v roce 1999 tehdejší ředitelka nemocnice, Alena Štětková,“ informovala Petra Veselá, tisková mluvčí FNUSA.

Miroslav Souček pracuje ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně od roku 1977. Na zdejší I. interní klinice založil poradnu pro pacienty s vysokým krevním tlakem. Stal se spoluzakladatelem Laboratoře pro výzkum řízení krevního oběhu, která spolupracuje s Mayo Clinic v americkém Rochesteru a která je v rámci ČR ojedinělá. Od Evropské hypertenzní společnosti obdržel titul „Clinical Hypertension Specialist of the European Society of Hypertension“ a pod jeho vedením získala II. interní klinika certifikát „Hypertension Excellence Centre of the European Society of Hypertension“. Obsáhlá činnost profesora Součka je přínosná pro české zdravotnictví, školství i rozvoj mezinárodní spolupráce a její význam přesahuje hranice města i státu. Od roku 2003 dosud vedení II. interní kliniku.

 „Šestá cena pro osobnost naší nemocnice svědčí o tom, že svatoanenská nemocnice má velký lidský potenciál a mě je ctí být její součástí,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel FNUSA.

 
Foto: Miroslav Souček přebírá cenu z rukou primátorky
Zdroj: Město Brno, autor Marie Schmerková

K životu prof. Součka:

Profesor MUDr. Miroslav Souček, CSc. je již 17 let přednostou II. interní kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která je největším klinikou svým odborným zaměřením v České republice.

Narodil se 2. června 1952 v Horní Lhotě. Na střední škole v Blansku odmaturoval v roce 1970 a v témže roce zahájil studium na Lékařské fakultě v Brně. Po promoci, v roce 1976, nastoupil na místo sekundárního lékaře na interním oddělení v nemocnici Boskovice. V roce 1977, po vojenské službě, přešel na II. interní kliniku tehdejší FNsP Pekařská, ale po měsíci byl přeložen jako sekundární lékař na I. interní kliniku. V roce 1979 se stal odborným asistentem a o rok později úspěšně složil atestaci I. stupně z vnitřního lékařství. Atestace z vnitřního lékařství II. stupně dosáhl v roce 1984. V roce 1987 obhájil kandidátskou dizertační práci na téma mozkové příhody. Habilitován byl v roce 1987.

V letech 1999-2002 vykonával funkci zástupce přednosty I. interní kliniky FN u sv. Anny v Brně a LF MU. V roce 1990 založil na I. interní klinice poradnu pro pacienty s vysokým krevním tlakem. Věnoval se především pacientům s těžkou a komplikovanou hypertenzí. V rámci výzkumné činnosti se zabývá patofyziologií hypertenze z pohledu zvýšené sympatické aktivity a genetiky. Vydal obsažnou monografii „Klinická patofyziologie hypertenze“. Byl spoluzakladatelem „Laboratoře pro výzkum řízení krevního oběhu“, z níž na základě dobrých výzkumných výsledků vzniká spolupráce s Mayo Clinic v Rochesteru. Laboratoř, jako první pracoviště ve východní Evropě, získalo prestižní cenu „NASPE“. V roce 2007 získalo toto pracoviště od Evropské hypertenzní společnosti titul „Hypertension Excellence Center“ a v tomtéž roce byl profesor Miroslav Souček jmenován „Clinical Hypertension Specialist of the European Society of hypertension“.

V roce 2003 se profesor Miroslav Souček stal předsedou oborové rady pro vnitřní lékařství, předsedou komise pro státní doktorské zkoušky a komise pro obhajoby doktorských disertačních prací pro všeobecné lékařství, předsedou revizní komise České internistické společnosti a v roce 2007 byl ustanoven krajským konzultantem pro obor vnitřní lékařství. Je členem akreditační komise pro vnitřní lékařství, v posledním období je opakovaně předsedou akreditační komise MZ ČR, členem mezinárodního vědeckého poradního sboru pro „Mezinárodní centrum klinického výzkumu Brno“. Dále je předsedou redakční rady časopisu „Interní medicína pro praxi“ a členem redakční rady časopisu „Vnitřní lékařství“.

Pro potřebu mediků vydal se svými spolupracovníky knihu „Vnitřní lékařství pro stomatology“, která byla odměněna 2. cenou České internistické společnosti za rok 2006. Je předpoklad jejího druhého vydání. Dále je hlavním editorem rozsáhle publikace „Vnitřní lékařství“, která získala 1. cenu nakladatelství Grada. Profesor Miroslav Souček se také viditelně angažuje ve stavovsky lékařských činnostech. Je mnohá léta členem a posléze místopředsedou výboru České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Dále je členem výboru České společnosti pro hypertenzi a v posledních třech volebních obdobích vědeckým sekretářem. Mnoho let je hlavním organizátorem kongresů České internistické společnosti, které se pořádají v Brně, konferencí České společnosti pro hypertenzi, konaných v Mikulově a kongresů Praktických lékařů a sester konajících se v Olomouci. V loňském roce získal Čestné členství České internistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Profesor Miroslav Souček publikoval přes 300 článků v našich a zahraničních časopisech, 225 abstrakt a přednesl 450 příspěvků. Podílí se na řešení grantových úkolů a na ověřování lékových studií.