Tisková zpráva, 21. 9. 2017, Brno

Dnes v rámci vyhlášení cen Technologické agentury ČR byla předána cena za nejlepší projekt aplikovaného výzkumu panu doc. MUDr. Pavlu Janíčkovi, CSc. z I. ortopedické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, za projekt „Rostoucí tumorózní endoprotéza stehenní kosti“.

I. ortopedická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU je v současné době jediné pracoviště v České republice zabývající se komplexní terapií kostních nádorů a kde pravidelně pracuje společný tým z obou brněnských fakultních nemocnic a Masarykova onkologického ústavu.  „V 80. letech bylo nutné amputovat 60 % končetin. S postupem času a vývojem cytostatické léčby a operativy jsme nyní schopni zachránit 60 – 70 % končetin,“ sdělil doc. Pavel Janíček.

Zhoubné kostní nádory se vyskytují nejvíce v druhém a třetím deceniu, a proto operujeme kostní nádory i u dětí. „Tím, že se při resekci nádoru odstraní také růstová spára, z které z 80 % roste stehenní kost, dochází k diferenci, tedy rozdílnosti  délky končetin,“ upřesňuje Janíček.

Jednou z možností je vývoj tzv. “rostoucí endoprotézy.“  Tato endoprotéza implantovaná do kosti dítěte umožní (mechanicky, či na jiném principu) pozvolný růst této kosti do délky a tím i růst cév, nervů a svalů příslušné končetiny, a to až do dospělosti. Poté se endoprotéza odstraní a nahradí se definitivní tumorozní endoprotézou nebo kostním homoštěpem.

V této chvíli byla „rostoucí endoprotéza“ implantovaná ve FNUSA dvěma pacientům. Jednomu z pacientů byla endoprotéza již dvakrát prodlužována.

Spoluřešitelem projektu byl také přednosta I. ortopedické kliniky FNUSA, MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D., který po 18 letech v září pana doc. Janíčka na tomto postup vystřídal.

Nositelem grantu TA ČR byla Masarykova univerzita v Brně a firma Beznoska.

Týmu pana doc. Janíčka gratulujeme!


Foto: doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122