Centrum výzkumu v Brně vynalezlo za pět let řadu léků i přístrojů

http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/203451-centrum-vyzkumu-v-brne-vynalezlo-za-pet-let-radu-leku-i-pristroju/

https://globe24.cz/technika/41331-mezinarodni-centrum-klinickeho-vyzkumu-v-brne-za-pet-let-vynalezlo-radu-leku-i-pristroju

https://www.medicalnews.cz/centrum-vyzkumu-brne-vynalezlo-za-pet-let-pristroje-i-leky/

http://mednews.cz/cz/aktuality/19240/centrum-vyzkumu-v-brne-vynalezlo-za-pet-let-pristroje-i-leky

https://www.ozdravotnictvi.cz/zpravodajstvi/centrum-vyzkumu-v-brne-vynalezlo-za-pet-let-pristroje-i-leky/

http://pharmnews.cz/cz/aktuality/9990/centrum-vyzkumu-v-brne-vynalezlo-za-pet-let-pristroje-i-leky