Česká republika se zapojila do výzkumu vakcín proti COVID-19. Hledá dobrovolníky

Jménem Centra klinických studií FNUSA-ICRC ve spolupráci s CZECRIN si Vás dovolujeme informovat o spuštění Registru dobrovolníků v rámci projektu Vaccelerate v České republice. Česká republika je jednou z 21 evropských zemí zapojených do mezinárodního projektu H2020 Vaccelerate (European Corona Vaccine Trial Accelerator Platform). Tento tříletý projekt vznikl s cílem vytvoření sítě klinických a výzkumných pracovišť zaměřených na vývoj a testování vakcín proti infekčním onemocněním včetně COVID-19.

Součástí projektu Vaccelerate je spuštění Registru dobrovolníků napříč Evropou, kde se mohou zdraví dobrovolníci, ale i pacienti registrovat a projevit tak zájem aktivně se účastnit COVID-19 klinických studií zaměřených na hodnocení jejich účinnosti a bezpečnosti. Tento registr je nyní dostupný v České republice. Zájemci se mohou registrovat ZDE a stát se tak součástí chybějícího dílku potřebného pro vývoj bezpečných a účinných vakcín. Registrovat se mohou i osoby s již prodělaným onemocněním COVID-19 nebo očkováním, případně obojím. Z registrace nevyplývá povinnost účastnit se jakékoli budoucí klinické studie.

Projekt za Českou republiku reprezentuje pan profesor Petr Husa (Přednosta Kliniky infekčních chorob, FN Brno) a paní docentka Regina Demlová (Přednostka farmakologického ústavu, LF MUNI).

 

 

Česká republika se zapojila do výzkumu vakcín proti COVID-19. Hledá dobrovolníky