,

Covid-19 se stal nejčastěji uznávanou nemocí z povolání

Místo horníků a dělníků v automobilkách se „nejrizikovějším“ zaměstnáním za loňský rok stala práce ve zdravotnictví a sociální péči, alespoň podle počtu uznaných nemocí z povolání. Skladbu osob postižených profesním onemocněním významně poznamenal covid-19 – v roce 2021 představoval 89procentní podíl všech uznaných nemocí z povolání.

„Od začátku pandemie až do poloviny června letošního roku jsme na naší klinice uznali 1153 profesních onemocnění covidem-19,“ uvedl prof. MUDr. Petr Brhel, CSc., přednosta Kliniky pracovního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU. Jedná se o specializované pracoviště, které má k uznávání nemocí z povolání povolení MZ ČR, platné pouze pro vymezenou spádovou oblast.

„Kromě zdravotníků jsme vyšší profesní riziko nákazy covidem-19 registrovali také u osob pracujících například v sociálních službách v přímé obslužné péči, vojáků či policistů, kteří byli v době pandemie pracovně zařazeni ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních,“ doplnil přednosta kliniky.

Posuzování nemocí z povolání se v případě covidu-19 opírá o tři pilíře; bezpodmínečně manifestním průběhem nemoci potvrzeným záznamy ve zdravotnické dokumentaci, dále prokázanou infekcí SARS-CoV-2 metodou PCR nebo antigenním testem, a v neposlední řadě závazným stanoviskem příslušné KHS. To dokládá, že posuzovaný skutečně pracoval za podmínek, z nichž vzniká nemoc z povolání. Pozitivní šetření pak zjednodušeně řečeno prokazuje, že riziko nákazy bylo při výkonu práce vyšší než v jiném obvyklém kontaktu s dalšími osobami nebo kontaminovanými předměty.

Covid-19 tak lze jako nemoc z povolání posuzovat také u pedagogů pracujících se zdravotně znevýhodněnými osobami, pro které je obtížnější dodržovat protiepidemická a hygienická opatření. OSVČ, například maséři, na uznání nemoci z povolání naopak nárok nemají. K vyššímu vystavení riziku nákazy než v běžném prostředí zpravidla nedochází v případě zaměstnání v obchodech, u řidičů MHD, pracovníků na pobočkách pošt, úřadů, bank, v restauracích apod.

„Pokud se zaměstnanec domnívá, že jím prodělané onemocnění covidem-19 je nemocí z povolání, požádá svého praktického nebo závodního lékaře o vystavení žádosti o posouzení profesionality covidu-19 a vystavení posudku na naší klinice,“ doporučil prof. Petr Brhel. Vzhledem k počtu onemocnělých je ale zřejmé, že se Klinika pracovního lékařství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU bude posuzováním profesionality covidu-19 zabývat prioritně i v několika následujících letech.

Covid-19 se stal nejčastěji uznávanou nemocí z povolání