Další projekty REACT EU zahájeny

Po úspěchu ve veřejné výzvě č. 98 uspěla Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně také v dalších dvou průběžných výzvách, a to č. 99 a č. 100 REACT EU, které vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj letos o prázdninách. Na modernizaci diagnostických přístrojů a zázemí pro onkologické pacienty a na rozvoj diagnostických laboratorních kapacit je tak vyčleněno více než 150 milionů korun.

Hlavním cílem projektu pro rozvoj diagnostických laboratorních kapacit pro účinný boj s pandemickými hrozbami je zvýšení připravenosti nemocnice na epidemiologické hrozby typu COVID-19, a to jak formou modernizace přístrojového vybavení, tak realizací souvisejících stavebních úprav a technologií v podporovaných lékařských oborech.

„Je třeba si uvědomit, že laboratorní vyšetření jsou veřejnou službu pro občany celého Jihomoravského kraje,“ uvedl ředitel nemocnice Ing. Vlastimil Vajdák. „V současné době poskytujeme diagnostiku onemocnění COVID-19 pro další zdravotnická zařízení v regionu i pro širokou veřejnost.“ V loňském roce bylo ve FNUSA provedeno cca 2,8 milionů laboratorních výkonů, ve spektru téměř 250 druhů analýz.

V rámci Komplexního onkologického centra mezi Masarykovým onkologickým ústavem, Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně, se podařilo získat také prostředky na modernizaci diagnostických přístrojů a zázemí pro onkologické pacienty.

Hlavním cílem projektu je zejména rychlejší a efektivnější diagnostika a péče u zvlášť ohrožených pacientů s onkologickým onemocněním a s ohledem na hrozby pandemického rozsahu typu COVID-19 také v souvislosti s prodělaným respiračním onemocněním. „Na poskytování onkologické péče se podílí dvacet pracovišť naší nemocnice. V rámci FNUSA bylo v roce 2020 vyšetřeno takřka šest tisíc onkologických pacientů,“ dodal ředitel Vajdák.

Projekty v rámci průběžných výzev 99 a 100 v programu REACT EU budou trvat až do prosince 2023 a pro FNUSA je vyčleněno 155 129 311,04 Kč.