Den lékáren: Farmaceuti FNUSA zajišťují nejen léčiva, ale i odborné poradenství

Den lékáren: Farmaceuti FNUSA zajišťují nejen léčiva, ale i odborné poradenství

Den lékáren, oslavovaný každoročně 20. června, je příležitostí k uznání a ocenění nezastupitelné role farmaceutů ve zdravotnickém systému. Tito odborníci nejsou jen distributory léků, ale také důležitými členy nemocničních týmů, kteří aktivně přispívají k léčbě pacientů. Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně se na péči o nemocné podílí třicet pět farmaceutů, z toho sedm klinických.

Neméně důležitou náplní Nemocniční lékárny FNUSA je zásobování nemocnice a veřejnosti léky, zdravotnickým materiálem a laboratorními chemikáliemi. Farmaceutům s tímto ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně pomáhají čtyři desítky laborantů a farmaceutických asistentů. V minulém roce pro pacienty připravili 32 tisíc léčiv a ve výdejnách lékárny zpracovali necelých 300 tisíc receptů.

Hlavním cílem letošního ročníku Dne lékáren je upozornit na nutnost celoživotního vzdělávání farmaceutů. Jde o obor, který se rychle rozvíjí, a lékárníci si tak nutně potřebují průběžně doplňovat své znalosti – ať už o nových lécích nebo aktuálních vědeckých zjištěních.

Jejich profesní cesta začíná na farmaceutické fakultě, kde kromě teoretických znalostí o samotných léčivech a jejich účincích, přípravě, interakcích nebo o legislativě ve zdravotnictví, získávají také intenzivní praxi v laboratořích a výdejnách lékáren. Nemocniční lékárna Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se jakožto akreditované pracoviště na tomto vzdělávání podílí. „Zkušenosti a vědomosti u nás získávají studenti oborů Praktické lékárenství, Nemocniční lékárenství, Farmaceutická technologie a Klinická farmacie,“ uvádí farmaceut Marek Lžičař.

Studium pro farmaceuty získáním vysokoškolského titulu nekončí. Zapojit se v rámci povinného celoživotního vzdělávání mohou třeba do garantovaných kurzů České lékárnické komory, díky kterým získávají oprávnění poskytovat speciální poradenství a rozšířené konzultace – například k odvykání kouření nebo lékovým interakcím.

Pro tyto rozšířené služby lékárníků je ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně zřízeno Konzultační centrum NL, které nabízí kromě výše zmíněného také screening kardiovaskulárních onemocnění, diabetu nebo Alzheimerovy choroby. „V loňském roce jsme otestovali jednaosmdesát klientů na změny v krátkodobé paměti; třinácti z nich jsme na základě výsledků vypracovali posudek pro ošetřujícího lékaře doporučující další odborné vyšetření,“ říká Lžičař a doplňuje, že velký přínos vidí například i v programu zaměřeném na odvykání kouření. S tabákem nebo nikotinem díky pravidelným bezplatným konzultacím úspěšně skončí více než polovina klientů.

Konzultační centrum Nemocniční lékárny sídlí v budově S při vchodu z ulice Hybešova. Otevřeno je zájemcům v pracovní dny od 9 do 15 hodin, konzultace je ale vhodné předem domluvit na telefonním čísle 543 182 164 nebo e-mailu vydej.hybesova@fnusa.cz. Kompletní přehled o poskytovaných službách zájemci najdou na webových stránkách lékárny.