Dermatologové FNUSA se zapojili do Evropského dnu melanomu. Vyšetřili více než 60 zájemců

Pigmentovým změnám na kůži bychom měli věnovat intenzivní pozornost, a to nejen proto, že z nich může vzniknout jeden z nejagresivnějších nádorů – melanom. Čas v takovém případě hraje zásadní roli a i malé prodlevy mohou znamenat menší naději na vyléčení. Lékaři z I. dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU se proto opět zapojili do preventivní akce Evropský den melanomu, během které zájemcům zkontrolovali pokožku.

Dermatoskopické vyšetření podstoupilo během jednodenní akce více než šedesát zájemců, převážně žen. „Během prohlídek, které probíhaly ve třech ambulancích, jsme odhalili patnáct dysplastických névů, čtyři aktinické keratózy a jeden melanom,“ uvedla dermatoložka MUDr. Alena Vičíková. Všichni, u kterých lékaři našli podezřelé kožní změny, se mohli ihned objednat k chirurgickému odstranění.

Evropský den melanomu se koná od roku 2001. Jde o celoevropskou edukativní kampaň, která upozorňuje veřejnost na rizika melanomu a dalších kožních nádorů, jako je spinaliom a basaliom, nejčastější kožní nádor vůbec. Neméně důležité je z hlediska prevence podchycení chronických změn kůže, které ke vzniku kožních nádorů později mnohdy vedou. Nejčastěji jsou způsobeny dlouhodobou expozicí slunečnímu záření.

„Základem prevence rozvoje melanomu i jiných typů rakoviny kůže je chránit pokožku před UV paprsky. To znamená nevystavovat ji přímému působení slunce, a to zejména mezi 11. a 15. hodinou. Při delším pobytu na slunci je vždy nutné použít přípravky s ochrannými UVB i UVA filtry, přičemž důležité je i správné zvolení výšky ochranných faktorů,“ upozorňuje primář I. dermatovenerologické kliniky FNUSA a LF MU MUDr. Miroslav Nečas. Čím světlejší máme kůži a čím delší dobu jsme na slunci, tím vyšší ochranný filtr bychom měli volit.

Neméně důležité je samovyšetřování mateřských znamének a pravidelné prohlídky na dermatologii, které jsou v Česku hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Dermatologové FNUSA se zapojili do Evropského dnu melanomu. Vyšetřili více než 60 zájemců