Děti z Ibsenky napekly cukroví pro zdravotníky ze sv. Anny

Zpříjemnit Vánoce se zdravotníkům z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně rozhodli také učitelé a děti z Ibsenky, brněnské mateřské, základní a praktické školy. Místo každoroční tradice pečení perníčků do židenického perníkového betlému letos cukroví nadělali pro náš zdravotnický personál, který kvůli aktuální situaci na předvánoční pečení nemá čas.

„Vzhledem k situaci, kterou prožíváme, jsme se rozhodli, že bychom chtěli podpořit a vyjádřit poděkování zdravotníkům. Naši žáci i přes svůj handicap vnímají potřebu pomáhat potřebným, ať už starším lidem, spolužákům, tak i nemocným,“ uvedla za Mateřskou školu speciální, základní školu speciální a praktickou školu Ibsenka Brno učitelka a jedna z iniciátorek akce Mgr. Magda Kubíčková.

Do pečení pro zdravotníky ze sv. Anny se zapojily všechny třídy ve škole se svými pedagogy. Velkou měrou přispěli také rodiče, kteří akci podpořili nákupem surovin a někteří přiložili ruku k dílu i při samotném pečení. „Doufáme, že zdravotníky potěšíme a naše podpora jim dodá sil do dalších náročných dnů jejich služby,“ řekla Magda Kubíčková. Cukroví zamířilo k personálu I. chirurgické kliniky FNUSA a LF MU.

Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace, je škola samostatně zřízená pro vzdělávání žáků s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a pro žáky s poruchou autistického spektra. Škola poskytuje vzdělávání podle vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání.