Díky projektu Postel pro zdraví se podařilo obměnit už více než 40 lůžek

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně má na svých klinikách a odděleních téměř tisíc lůžek. Třetina z nich je v provozu více než dvacet let. Díky projektu Postel pro zdraví se to daří pomalu měnit; nemocnici se od štědrých dárců podařilo získat finanční prostředky už na 44 nových, elektricky polohovatelných lůžek.

Řada dárců se rozhodla pomoci v době pandemické krize. Jedním z nich byla také Nadace ČEZ, která nemocnici poskytla během epidemie onemocnění COVID-19 finanční dar ve výši 50 tisíc korun. „Nadace ČEZ v rámci tzv. krizové pomoci vynaložila finanční prostředky na 647 projektů, které v krátkém čase účinně pomohly v prevenci šíření onemocnění COVID 19,“ řekla ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková. „V nemocnici to byly jak ochranné pomůcky, které chrání ošetřující personál, tak také zařízení a přístroje, které pomáhají při léčbě pacientů,“ dodala.

Za peníze mohlo být pořízeno nové elektricky polohovatelné lůžko i s příslušenstvím, které včetně štítku s logem a jménem donátora zamířilo na Neurochirurgickou kliniku FNUSA a LF MU. Stalo se tak součástí projektu Postel pro zdraví, který právě díky sponzorským darům od společností i jednotlivců postupně obnovuje lůžkový „park“ Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

„Nová lůžka oceňují pacienti i ošetřovatelský personál. Jsou pohodlnější, bezpečnější, šetrnější, zdravotníkům usnadní práci s pacientem, jsou také jednodušší na přesun,“ okomentovala náměstkyně ošetřovatelské péče Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Mgr. Jana Zvěřinová a dodala, že všem dárcům patří velké poděkování.

Kontakt pro média:

Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel: 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz