Tisková zpráva, 7. 4. 2016, Brno

Na rizika rakoviny upozorní veřejnost 9. a 10. dubna dborníci z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a jejího Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC). V rámci akce Světový den zdraví 9. a 10. dubna 2016 od 10:00 do 20:00 v Obchodním centru Olympia Brno (U Dálnice 777, Modřice).
Zástupci projektu FNUSA-ICRC Kardiovize Brno 2030 budou nabízet příchozím například možnost změřit si množství oxidu uhelnatého (CO) ve vydechovaném vzduchu. Projekt Kardiovize dlouhodobě mapuje důsledky kouření a nezdravého životního stylu na zdraví obyvatel Brna.
Lékařky z I. dermatovenerologické kliniky svatoanenské fakultní nemocnice budou v sobotu i v neděli od 11:00 do 13:00 zájemcům kontrolovat mateřská znaménka, aby případně vyloučily či odhalily vznik zhoubného melanomu. „Prevence a včasný záchyt u maligního melanomu jsou trvalým imperativem. Právě ve fázi přechodu pigmentového névu v melanom můžeme efektivně a trvale problém vyřešit chirurgickým odstraněním. Kromě melanomu však zaznamenáváme nárůst nemelanomových maligních nádorů kožních. I ty je možno odhalit včas,“ informuje Vladimír Vašků, přednosta I. dermatovenerologické kliniky FNUSA.
Akce, kterou organizují studenti medicíny z organizace IFMSA CZ, si klade za cíl upozornit, že každý čtvrtý člověk zemře v České republice na následky rakoviny. Její léčbu komplikuje především strach veřejnosti a nedostatek informací o tomto onemocnění. To se odráží na pozdní diagnostice a odmítání léčby mnohými pacienty. Studenti spolu s nutričními terapeuty se chopili úkolu eliminovat tyto problémy a rozšířit povědomí veřejnosti o dané problematice. Akci zaštítili např. ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Martin Pavlík či rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.
„Jako lékař jsem si vědom důležitosti prevence a stejně tak i mí kolegové, proto naše fakultní nemocnice preventivní a osvětové akce aktivně podporuje a sama se snaží prostřednictvím svých preventivních projektů jako je např. Kardiovize Brno 2030 veřejnosti přiblížit zdravý způsob života. I když se člověk cítí zdravý, nesmí zapomínat na preventivní prohlídky a kontroly,“ říká Martin Pavlík, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.
Během akce může každý prostřednictvím interaktivních stanovišť zjistit, v čem tkví zrádnost a nebezpečnost rakoviny, jak je možné se před ní chránit a jak proti ní bojovat. Návštěvníci dostanou příležitost nacvičit si na modelech samovyšetření prsu a varlat i základy první pomoci a správné resuscitace. Kromě toho budou medici zájemcům měřit například hladinu cukru v krvi, krevní tlak nebo procento tuku v těle.
Pro nejmenší návštěvníky bude připravena Nemocnice pro medvídky, kde si medici s dětmi budou hrát, operovat plyšové pacienty a povídat o zdravém životním stylu.
Světový den zdraví se slaví každoročně po celém světě v den výročí založení Světové zdravotnické organizace 7. dubna. Každoročně se konají po celém světě aktivity, jejichž cílem je upozornit na důležitost prevence a globálního zdraví.

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele FNUSA, kontakt pro média, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Pavel Gejdoš, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 605 231 414, pavel.gejdos@fnusa.cz
Martin Hladík, manažer projektu, tel. +420 733 273 132, whd.muni@ifmsa.cz