Dozorový audit potvrdil plnění norem a řízení procesů

Dne 22. 7. 2019 proběhl na Krevní bance a Klinicko-farmakologické jednotce externí dozorový audit na systémy jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. V průběhu dozorového auditu nebyla zjištěna žádná pochybení, která by vyžadovala odebrání certifikátů a v závěrečném zhodnocení bylo doporučeno ponechání všech certifikátů k výše uvedeným systémům kvality. Tento certifikát potvrzuje splnění norem týkajících se řízení procesů, dokumentace a organizace podniku.