Tisková zpráva, 10. 3. 2017, Brno

Výzkumný projekt Mayo Clinic na kterém se podílel také šéf Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) Gorazd B. Stokin zjistil, že duševní aktivity, i pokud jsou provozované v pozdním věku, mohou chránit proti vzniku mírných kognitivních poruch, což je fáze mezi normálním stárnutím a demencí.

Studie objevila, že u kognitivně zdravých lidí ve věku 70 a více let, kteří se věnovali počítačům, ručním pracím, sociálním aktivitám a hraní stolních her, je riziko rozvinutí mírných kognitivních poruch menší než u jejich méně aktivních vrstevníků.

Během studie bylo po průměrnou dobu 4 let sledováno 1929 kognitivně normálních lidí, kteří se účastní na dlouhodobém projektu Mayo Clinic o stárnutí. Po korekci vzorku na věk, pohlaví, a dosažené vzdělání výzkumníci zjistili, že riziko vzniku mírné kognitivní poruchy se snížilo o 30 procent u účastníků, kteří používali počítače, 28 procent u účastníků, kteří se věnovali ručním pracím, 23 procent u účastníků, kteří se věnovali sociálním aktivitám, a 22 procent u účastníků, kteří hráli stolní hry.

Výsledky studie byly publikovány v článku v prestižním časopise JAMA Neurology, jednom z 12 časopisů, které vydává Americká lékařská asociace. Časopis byl založen v roce 1919 a je jedním z nejprestižnějších časopisů na světě v oblasti klinické neurologie. Všechny hlavní články jsou nejprve publikovány elektronicky na webstránce časopisu. Článek s výsledky studie se stal nejčtenějším článkem za měsíc únor, přečetlo si ho více než 15 tisíc registrovaných uživatelů.

„Časopis JAMA Neurology otiskne pouze 15 % z přijatých článků, takže fakt, že náš článek byl otištěn, je velkým úspěchem,“ říká Gorazd B. Stokin. „To, že se stal nejčtenějším článkem měsíce, je ohromující. Jsem velmi poctěn tím, že jsem spoluautorem takového článku.“

Mírná kognitivní porucha je lehčí, ale mnohem častější porucha pamětí nebo poznávacích funkcí. Člověk s mírnou kognitivní poruchou má s pamětí, soustředěním, rozhodováním nebo orientací o něco větší potíže, než odpovídá jeho věku, ale nesplňuje kritéria pro diagnózu demence. Na rozdíl od demence mírná kognitivní porucha nebrání v každodenních aktivitách a soběstačnosti, ale může se časem vyvinout v demenci. „Podle současných poznatků má mírnou kognitivní poruchu v populaci seniorů nad 65 let přibližně 20 % lidí, tedy jedna pětina,“ doplňuje Stokin.

Hlavní autorem článku je Yonas Geda, psychiatr a neurolog v Mayo Clinic Arizona. Dalšími autory jsou Janina Krell-Roesch, první autor studie a postdoktorální výzkumnice v týmu dr. Gedy Program pro translační neurovědy a stárnutí, Ronald Petersen, vedoucí Studie Mayo Clinic o stárnutí, a dále pracovníci Mayo Clinic P. Venturi, A. Pink, R. Roberts, M. Mielke, T. Christianson, D. Knopman, a W. Kremers.


Foto: Gorazd B. Stokin, chair FNUSA-ICRC

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz