Tisková zpráva, 28. 11. 2016, Brno

Ve dnech 13. – 15. listopadu 2016 se konal v Praze VII. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie (ČSKVCH) s mezinárodní účastí s celkovým počtem 632 účastníků. Akce se koná každý sudý rok v podzimních měsících, a po několika úspěšných ročnících v Brně se výbor společnosti rozhodl letos sjezd uspořádat v Praze.

Jde o společný sjezd cévních chirurgů a kardiochirurgů.

Na kongrese bylo prezentováno celkem 152 odborných sdělení. Kromě slavnostních domácích a zahraničních přednášek byl odborný program obohacen o další vyzvané přednášky zahraničních autorů, kteří se věnovali aktuálním tématům současné cévní chirurgie a kardiochirurgie. Přednášky předneslo celkem 17 zahraničních účastníků z řady evropských i mimoevropských zemí (Německo, Rakousko, Francie, Itálie, Polsko, Kanada a další). Přednášky těchto významných zahraničních odborníků zazněly většinou na úvod odpovídající sekce a setkaly se s velkým zájmem.

Součástí slavnostního zahájení sjezdu bylo vyhlášení soutěže o nejlepší publikace a monografie s kardiochirurgickou a angiochirurgickou tématikou za rok 2015. Cenu ČSKVCH za nejlepší angiochirurgickou publikaci v oboru cévní chirurgie za rok 2015 získal MUDr. Miroslav Krejčí, Ph.D. z II. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU.
Miroslav Krejčí zvítězil s článkem: Mycotic Aneurysm in the Aortoiliac Area – Current Treatment Options. „Mykotické (infekční) aneuryzma je rozšíření tepny na podkladě bakteriální infekce. V oblasti břišní aorty a pánevních tepen představuje méně časté, ale závažné onemocnění s vysokým rizikem prasknutí a vykrvácení pacienta. Na rozdíl od běžné výdutě není v tomto případě vhodné operační řešení s náhradou aneuryzmatu cévní protézou vzhledem k riziku následné infekce tepenné náhrady. V našem článku se zabýváme současnými možnostmi časné diagnostiky a léčby mykotického aneuryzmatu břišní aorty,“ vysvětlil obsah publikace Miroslav Krejčí.

V soutěži mladých chirurgů o nejlepší přednášku se v oboru cévní chirurgie stal vítězem MUDr. Luboš Kubíček, rovněž z II. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU.
Zvítězil s přednáškou: Tack Endovascular System®: A New Method For Treating Critical Limb Ischemia With Post-PTA Dissections. „Endovaskulární léčba tepenných lézí v oblasti bércového řečiště bývá často svízelná a dlouhodobá průchodnost tepen po provedené intervenci je výrazně nižší než v jiných oblastech. Lékaři z naší kliniky se od roku 2014 podílejí na vývoji nového konceptu pro řešení disekcí v bércovém řečišti ve spolupráci se společností Intact Vascular z USA. Dosavadní výsledky testovaného miniaturního stentu nazývaného „Tack“ jsou velmi pozitivní a doposud výrazně předčily výsledky dosažené po implantaci klasických stentů v bércových tepnách,“ sdělil Luboš Kubíček.

„Cenu ČSKVCH za nejlepší angiochirurgickou publikaci získali lékaři II. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU od roku 2004, kdy se cena začala udělovat, již po čtvrté,“ uvedl přednosta kliniky prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. „Kvalitní publikační činnost je spojena s vynikajícími léčebnými výsledky pracoviště a svědčí o zapojení se lékařů do vědecko-výzkumné činnosti“ dodal Staffa.


Zleva: Miroslav Krejčí, Luboš Kubíček, lékaři II. CHK FNUSA

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz