Tisková zpráva, 21. 12. 2017, Brno

Od 1. 1. 2018 budou všichni lékaři Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně vystavovat recept elektronickou formou. Pracovníci Úseku informatiky kvůli elektronickým receptům upravili nemocniční informační systém a postupně zajišťují všechny potřebné přístupy lékařům. To je výhoda vlastního softwaru – upravíte ho a přizpůsobíte kdykoliv je třeba, a to nejen potřebám uživatelům, ale především potřebám platné legislativy.

„V současné době odchází pacient od lékaře s receptem vytištěným na standardním předtištěném formuláři. Počátkem roku 2018 se tisk receptu převede na čisté papíry formátu A5, původní receptové formuláře se zruší. Do budoucna plánujeme rozšířit možnosti o posílání eReceptu na e-mail pacienta či SMS zprávou,“ informoval Martin Pavlík, ředitel svatoanenské nemocnice.

Výhodou eReceptu například je, že lékař bude moci sledovat, jestli si pacient eRecept opravdu vyzvedl, nebo jaký lék byl na eRecept skutečně vydán (v případě zvolení náhrady), dále pak kupříkladu jednoduchost použití (po zaběhnutí do praxe) a nulová možnost falšování.

Hlavní nevýhodou eReceptů je náročná a složitá administrativa, spojená se zavedením možnosti jejich předepisování, tuto se pro naše lékaře snažíme maximálně zjednodušit. Pro zjednodušení vyřízení administrativy jsme v nemocnici zřídili speciální “pracoviště pro eRecept“, které tyto agendy zajišťuje. Pro toto pracoviště jsme na rozdíl od jiných zdravotnických zařízení nenabírali žádné nové zaměstnance, v rámci úspor vše řešíme pomocí našeho stávajícího týmu, kdy došlo k upozadění (přerozdělení termínů) jiných činností.

Na koncových stanicích budou pro čtení čipových karet, na kterém mají lékaři uložený elektronický podpis sloužit čtečky integrované v klávesnicích (viz obrázek). Toto řešení je výrazně praktičtější, než samostatné čtečky, které mohou na stole zavazet nebo USB tokeny, pro které je nutno hledat pod stolem v počítači volný, nezaprášený, USB port a podobně.

„Nemocniční systém FNUSA je k předepisování eReceptů připraven již delší dobu. Realizace změn v našem systému spočívala v nastudování datového rozhraní eReceptu, návrhu změn v datové struktuře NIS a úpravě příslušných formulářů a algoritmů,“ sdělil Martin Kejík, náměstek pro informatiku FNUSA a doplnil: „Použití eReceptu v nemocničním informačním systému kopíruje běžnou činnost při vytváření receptu tak, jak byli lékaři dosud zvyklí, komunikace s centrálním úložištěm SÚKLu probíhá automaticky. Díky přístupovým údajům je ověřena identita předepisujícího lékaře, centrální úložiště následně vygeneruje ID eReceptu, které je vytištěno v podobě QR nebo čárového kódu. Data odesílaná do úložiště SÚKL pro vložení a změnu předpisu se navíc ještě opatřují zaručeným elektronickým podpisem lékaře, který má stejnou právní závaznost jako skutečný podpis.“

eRecept ve FNUSA:

  • 0 nových zaměstnanců
  • 400 hodin stávajících pracovníků Úseku informatiky na úpravě systému
  • 540 osobních certifikátů pro lékaře
  • 101 PC obměněno kvůli zastaralosti
  • 3,9 mil Kč pořízení HV nutného pro provoz eReceptu (PC, klávesnice se čtečkou, čip. karty…)

 

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122