,

Evropský antibiotický den pomáhá šířit povědomí o vhodném užívání antibiotik

18. 11. 2019

18. listopadu je Evropský antibiotický den (European Antibiotic Awareness Day – EAAD). Jedná se o celoevropskou kampaň za omezení užívání antibiotik v situacích, kdy to není nezbytné, například u virových infekcí, jako jsou běžná nachlazení a chřipka. Cílem je také podpořit otevřenou spolupráci pacienta s lékařem.

EAAD připadá každoročně na 18. listopadu a jeho příprava je již od roku 2008 koordinována Evropským centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC).  Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se ke kampani dlouhodobě připojuje.

Ve spolupráci s Národní referenční laboratoří pro antibiotika se na kampani podílejí především Antibiotické středisko Mikrobiologického ústavu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU společně s nemocniční lékárnou. Celý týden jsou v areálu nemocnice na různých veřejných místech vyvěšeny plakáty, upozorňující pacienty na problematiku nadužívání antibiotik. Na intranetu nemocnice se pak pravidelně objevují tematická sdělení, která vzdělávají zaměstnance nemocnice a v nejbližším čísle nemocničního časopisu Svatoanenské listy vyjde článek, zabývající se problematikou bakteriální rezistence podrobněji. O kampani jsou rovněž informováni studenti Mikrobiologického ústavu FNUSA a LF MU.

Antibiotická rezistence dnes představuje jednu z největších hrozeb pro bezpečnost pacientů v nemocnicích. Bakterie odolné vůči antibiotikům se staly nevítanou součástí nemocničního prostředí, kde mohou zvýšit nemocnost nebo průměrnou délku pobytu v nemocnici. Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, stejně tak jako ve většině velkých nemocnic, pracuje antibiotické středisko, které ovlivňuje a usměrňuje spotřebu antibiotik s cílem zachovat jejich účinnost do dalších let. „Děje se tak pomocí monitorování spotřeby antibiotik, vydávání závazných doporučení pro terapii a profylaxi, edukací lékařů i studentů medicíny formou přednášek či článků. Především se ale jedná o rutinní práci při potvrzování a validování antibiotik vázaných na povolení antibiotického střediska a každodenní konzultační činnost,“ uvedla vedoucí Antibiotického střediska Mikrobiologického ústavu FNUSA a LF MU MUDr. Renata Tejkalová. V rámci monitorování vývoje lokální rezistence v nemocnici je rovněž nezbytná spolupráce s Oddělením hygieny a epidemiologie FNUSA. Velmi potřebná je i úzká spolupráce antibiotického střediska s  nemocniční lékárnou. „V naší republice se totiž stále častěji setkáváme s výpadky základních antibiotik (naposledy oxacilin a amoxicilin/kys.klavulanová). Při léčení určité infekce jsme tak nuceni sáhnout ke kompromisnímu, ne vždy optimálnímu řešení, což k racionálnímu používání antibiotik rozhodně nepřispívá,“ uzavřela téma MUDr. Renata Tejkalová.

Kontakt pro média: Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel. +420 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz