Evropský den mozku. Týden mozku poprvé v Brně v gesci FNUSA-ICRC

Tisková zpráva, 11. 3. 2019, Brno

Nejdůležitějším lidským orgánem je mozek. Řídí veškeré tělesné funkce jako činnost srdce a plic, trávení potravy, pohyby a komunikaci s okolím. Mozek však může trpět řadou onemocnění a poruch, například Alzheimerovou chorobou, epilepsií, Parkinsonovou nemocí, mozkovou mrtvicí nebo nádorem mozku. Na rozdíl od mnoha jiných orgánů ho však zatím neumíme nahradit ani mozkem od jiného člověka, ani umělou náhradou. Letos poprvé se koná tradiční Týden mozku také v Brně. Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) pořádá v úterý a ve středu přednášky svých výzkumníků pro veřejnost o vybraných onemocněních mozku a nových diagnostických a léčebných metodách, na kterých v současnosti pracují.

Týden mozku je cyklus přednášek o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách. Již téměř 20 let ho pořádá Akademie věd České republiky jako součást Brain Awareness Week – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku.
Letos poprvé se přednášky v rámci Týdne mozku konají také v Brně. FNUSA-ICRC pořádá v úterý a ve středu přednášky svých výzkumníků pro veřejnost o vybraných onemocněních mozku a nových diagnostických a léčebných metodách, na kterých v současnosti pracují.

V úterý jsou přednášky zaměřené na mozkovou mrtvici. Cévní mozková příhoda, zkráceně CMP, mrtvice nebo lidově šlak, je v České republice i celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí. Přesto málokdo ví, jak ji poznat a správně na ni reagovat. Jak rozpoznat mozkovou mrtvici a jak pomoci postiženému, budou prezentovat pracovníci Cerebrovaskulárního výzkumného týmu FNUSA-ICRC. Na ně navážou přednášky spolupracovníků FNUSA-ICRC z Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity o tom, jak mohou cévní modely zlepšit léčbu mozkové mrtvice, kdy dochází k uzavření některé z mozkových tepen krevní sraženinou a je třeba ji odstranit a o vývoji nových léčiv pro efektivní léčbu mozkové mrtvice. Přímo na místě bude možné se do boje proti mozkové mrtvici zapojit.

Ve středu budou přednášky věnovány Alzheimerově chorobě a epilepsii. Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou poruch paměti, které vedou až k demenci. V současnosti se přesně neví, co ji způsobuje, a neexistuje na ni účinná léčba. Proto se klade stále větší důraz na preventivní opatření a úpravu životního stylu, včetně metody mindfulness, která bude ve středu představena. Mezi závažná a kvalitu života snižující onemocnění patří epilepsie, porucha vedoucí k záchvatům provázeným křečemi nebo ztrátou vědomí, která se v současnosti léčí pouze chirurgicky. Ve středu budou představeny nové technologie pro šetrnou léčbu epilepsie i vyhlídky do blízké budoucnosti.

Přednášky se konají v úterý a ve středu odpoledne v prostorách FNUSA-ICRC v Brně. Vstup na přednášky je zdarma, ale z důvodu omezené kapacity místností je nutné se předem zaregistrovat na webu.

Událost a registrace na webu:
Týden mozku – registrace na přednášky

Událost na facebooku:
Týden mozku – facebook