Evropský kardiologický kongres za účasti svatoanenských kardiologů

Ve dnech 31. 8. – 4. 9. 2019 se v Paříži konal tradiční kongres Evropské kardiologické společnosti (ESC – European Society of Cardiology). Stejně jako na loňském sjezdu v Mnichově ho navštívilo přes 30 000 kardiologů z celého světa. Jedná se o největší kardiologickou akci na světě. I přesto, jak je obtížné, aby byla přijata prezentace na tuto prestižní akci, pěti zástupcům I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU se to podařilo. 5 pracovníků kliniky mělo na této akci provoautorská sdělení. MUDr. Karel Lábr, Ph.D. měl dokonce ústní sdělení v rámci sekce Rapid fires, ostatní kolegové měli práce ve formě posteru: MUDr. Ota Hlinomaz, CSc., FESC, MUDr. Anna Chaloupka, Ph.D., doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. a MUDr. Filip Souček, Ph.D.

MUDr. Karel Lábr, Ph.D., přednesl přednášku v rámci sekce rapid abstract fires o dalších výsledcích z registru chronického srdečního selhání FAR NHL: Vliv dávky betablokátorů na prognózu pacientů s chronickým srdečním selháním v závislosti na přítomnosti fibrilace síní.

MUDr. Ota Hlinomaz, CSc., FESC  představil výsledky subanalýzy studie Prague 18 s názvem „Prognosis predictors of patients with initial cardiogenic shock complicated acute myocardial infarction treated with primary angioplasty and intense antiplatelet therapy“.

Doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. prezentoval práci nazvanou „ The impact of PVB19 presence in myocardium in recent onset dilated cardiomyopathy“ kolektivu autorů zaměřenou na zhodnocení významu přítomnosti parvoviru B19 (PVB19) v myokardu nemocných s čerstvě vzniklou dilatační kardiomyopatií (DKMP). Postavení tohoto viru je v problematice kardiomyopatií značně kontroverzní, někteří jej pokládají za „nevinného pozorovatele“, zatímco jiní jsou přesvědčeni o jeho patogenitě.

MUDr. Filip Souček, Ph.D. měl poster na téma Comparison of efficacy and safety of ventricular lesions formation by unipolar and bipolar radiofrequency ablation on an animal model.

Všem kolegům, kteří přispěli k úspěšné prezentaci kliniky, patří velký dík a uznání.

 

 

Foto: doc. Krejčí, dr. Hlinomaz, dr. Lábr