Tisková zpráva, 19. 7. 2017, Brno

Experti z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) byli v květnu jako vůbec první Češi jmenováni do Rady Evropské iktové organizace (European Stroke Organisation) pro simulační trénink. Jejich cílem bude rozvoj simulačního vzdělávání v oblasti diagnostiky a léčby cévních mozkových příhod, které již úspěšně zavedli v České republice.

Evropská iktová organizace (ESO) jmenovala Roberta Mikulíka a Veroniku Svobodovou z Cerebrovaskulárního výzkumného týmu FNUSA-ICRC zabývajícího se léčbou cévních mozkových příhod do nově vzniklé Rady pro simulační trénink. Do Rady byli jmenováni díky svým dlouholetým zkušenostem se simulační medicínou a zařadili se tak mezi 10 hlavních odborníků na simulace v cévní neurologii v Evropě. „Naším cílem je vytvořit celoevropské kurikulum simulačního vzdělávání v oblasti cévních mozkových příhod a zajistit, aby simulační trénink byl dostupný co největšímu počtu profesionálů v Evropě. Díky lepšímu a dostupnému vzdělávání se zlepší iktová péče, z čehož budou profitovat především pacienti,“ uvedl Robert Mikulík, vedoucí Komplexního cerebrovaskulárního centra FN u sv. Anny v Brně a vedoucí Cerebrovaskulárního výzkumného týmu FNUSA-ICRC.

Cévní mozkové příhody (CMP) jsou celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou trvalé invalidity. V České republice ročně postihne 42 tisíc lidí, 12 tisíc pak na její následky zemře. „Přestože současná medicína disponuje velmi efektivní léčbou cévních mozkových příhod, ta musí být podána včas. Proto se lékaři na celém světě pokouší vyvíjet nové a rychlejší postupy léčby. Simulační trénink pomáhá lékařům osvojit si nové dovednosti a urychluje tak implementaci nových postupů do klinické praxe,“ upřesnil ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny Martin Pavlík.

Simulační vzdělávání v ČR zažívá boom

Simulace se používá na celém světě pro různé oblasti vzdělávání. Svůj význam má především pro piloty, v armádě nebo v posledních letech stále více v medicíně. Simulační výuka v medicíně je zaměřena na nácvik reálných situací v simulovaném prostředí, kdy nehrozí riziko poškození pacienta. Simulace se využívají například pro nácvik poskytování první pomoci, nácvik rutinních medicínských úkonů nebo naopak vzácných lékařských zákroků, ale také pro zlepšení interpersonální komunikace při základních zdravotnických úkonech. Simulace se používá na celém světě pro různé oblasti vzdělávání, svůj význam má především pro piloty, v armádě nebo v posledních letech stále více v medicíně.

Cerebrovaskulární tým Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně zahájil v loňském roce simulační výukový program logistiky léčby cévních mozkových příhod, o který je mezi iktovými týmy stále větší zájem. Doposud bylo v tomto programu proškoleno více než sto dvacet lékařů a sester z iktových center z České republiky, Slovenska, Ukrajiny včetně pozorovatelů z Německa, Polska, Maďarska a Rumunska. „Simulační kurzy, které iktovým centrům naše nemocnice poskytuje, slouží k osvojení nových postupů pro léčbu cévní mozkové příhody. Za pomocí simulace si účastníci mohou vyzkoušet a natrénovat postup při diagnostice a léčbě cévních mozkových příhod, jehož hlavním cílem je zkrátit čas od příjezdu pacienta do nemocnice po podání léčby. Během simulačních kurzů je kladen důraz i na nácvik správné komunikace, což zvyšuje efektivitu práce celého týmu,“ upřesnil šéf Cerebrovaskulárního výzkumného týmu FNUSA-ICRC Robert Mikulík s tím, že v České republice dostanou pacienti léčbu průměrně do 30. minut, což je světový unikát.

„Simulace je interaktivní metoda, kdy se člověk učí tím, že situaci zažívá na vlastní kůži. Situaci a své počínání v ní pak rozebírá s trenérem simulačního kurzu. Na základě rozboru si účastník kurzu uvědomí vlastní chyby, které může vidět i na záznamu. Celou situaci pak může absolvovat znovu, dokud si nezautomatizuje správný postup. Jsem velmi rád, že naše nemocnice rozvíjí simulační vzdělávání, které oceňuji především jako lékař,“ doplnil Martin Pavlík, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se vzdělávání s využitím simulací věnuje již od roku 2012, kdy bylo založeno Simulační centrum (SICE). SICE poskytuje vzdělávání zejména pracovníkům nemocnic, odborným pedagogům a studentům ošetřovatelství. Do výuky se mohou zapojit ale i zájemci z řad laické veřejnosti. Tým SICE vytvořil 2 metodiky zaměřené na vlastní realizaci simulačních kurzů, vypracoval 100 scénářů orientovaných na posílení teoretických znalostí i praktických dovedností účastníků simulačních bloků a získal akreditaci MŠMT pro simulační kurzy pro nácvik edukací pacientů nelékařskými zdravotnickými pracovníky. Od svého vzniku SICE zrealizovalo přes 220 bloků simulační výuky a proškolilo přes 700 zájemců o simulační vzdělávání.


Foto: Robert Mikulík a Veronika Svobodová

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Lenka Rudišová, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 777 399 005, lenka.rudisova@fnusa.cz