Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně obhájila akreditaci

Tisková zpráva, 18.10.2019, Brno

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně obhájila udělený certifikát v oblasti kvalitně a bezpečně poskytované péče. Znamená to, že nemocnice je schopna se postarat o své pacienty na odpovídající úrovni kvality.

Brněnská svatoanenská nemocnice byla vyhodnocena jako zdravotnické zařízení na vysoké úrovni. A to z hlediska odborné péče, která je prvotní, ale také z pohledu technického zabezpečení, služeb i celého zázemí nemocnice. Akreditaci uděluje komise vždy na tři roky. „Letos jsme tedy obhájili akreditaci z roku 2016, což prokazuje, že naše nemocnice splňuje kritéria bezpečnosti a kvality v oblastech péče o pacienty, řízení lidských zdrojů a zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance,“ uvedla Lenka Hamříková, vedoucí Oddělení řízení kvality FNUSA.

Auditoři ocenili součinnost personálu nemocnice na všech pracovištích. Dále vyzvedli vysoce nastavenou laťku v oblasti řízení kvality a bezpečí, což je jedna z priorit nemocnice, ale také například kvalitní revize a aktualizace norem. Ocenili i fungování Oddělení biomedicínských inženýrů, provedené rekonstrukce a investice v rámci FNUSA včetně dalšího plánování v těchto oblastech, i změny v oblasti stravovacího provozu a celkovou nadstandardní péči o zaměstnance.

„Jsem rád, že jsme opět prokázali kvalitu, která je bezpečná pro pacienty i zaměstnance. Do budoucna se budeme snažit nejen nastavenou pomyslnou laťku udržet, ale určitě ji ještě i zvýšit,“ doplnil ředitel nemocnice Ing. Vlastimil Vajdák.