Tisková zpráva, 30. 9. 2014, Brno

Celkem 20 zdravotnických přístrojových celků výrazně zlepší rehabilitaci pacientů po léčbě v Jihomoravském kraji. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) je pořídila v rámci projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní rehabilitační péče ve FNUSA“, jehož celkové náklady činily 4,043 milionů Kč. Nové přístroje získalo pracoviště, Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace (KTLR)

Nové přístroje umožní pacientům návrat do aktivního života

Díky projektu bude FNUSA schopna vytvořit nadregionální rehabilitační komplex ambulantní a lůžkové péče, který umožní zlepšit pohybové a funkční schopnosti pacientů a urychlit celkové uzdravení. Strategickým cílem projektu je praktická realizace moderní koncepce rehabilitační medicíny, založené na úzké součinnosti léčebné rehabilitace s metodickými postupy funkční diagnostiky. Náhrada současného zastaralého technického zázemí špičkovými moderními přístroji a metodikami bude mít dopad na provádění speciálních postupů a testů. Zavedení nových technologií zkvalitní přípravu individuálních terapeutických programů a ergonomické poradenství, což za současných podmínek možné nebylo možné.

Pacienti tak již mohou využívat např. několik druhů trenažerů a ergometrů či chodítek. Nově pořízené přístroje také rozšiřují terapeutické možnosti pro pacienty, neboť využívají nejnovějších léčebných postupů. Modernizace pracoviště povede k vyšší specificitě, odbornosti a komfortu poskytovaných služeb. Tím bude možné zajistit aplikaci komplexní kombinaci péče fyzioterapeutické, ergoterapeutické, psychologické, fyzikální a balneoterapeutické.

„Nově pořízené přístroje rozšiřují stávající terapeutické možnosti. Povedou k významnému zlepšování zdravotního stavu pacientů a tím ke zkvalitnění jejich života. Testujeme také výkonnostní kondici dětí a dospělých sportovců. To považuji v prevenci závažných, zejména kardiovaskulárních nemocí, za velmi důležité,“ uvádí Martin Pavlík, ředitel FNUSA.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 543 182 052, +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz

Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexní rehabilitační péče ve FNUSA“ je z 85 % spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.