Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně úspěšně prošla akreditací

Tisková zpráva, 20. 10. 2016, Brno

Svatoanenská nemocnice prošla 18. a 19. října 2016, podle ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, externím hodnocením poskytovaných zdravotních služeb a prokázala, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči.

Pro získání akreditace bylo nutné prokázat, že nemocnice naplňuje hodnotící standardy postihující několik oblastí (standardy řízení kvality a bezpečí, péče o pacienty, řízení lidských zdrojů, zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance) a především platné právní předpisy, což prověřila v průběhu 2 dnů odborná akreditační komise. Akreditaci uděluje komise na tři roky.

„Oceňujeme propojení a originální informační systémy, nastavená bezpečnostní pravidla IT, přehledné internetové stránky, vč. vedení lékařské a ošetřovatelské dokumentace,“ konstatovala Renata Podstatová z České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Poskytování kvalitní a bezpečné péče na jednotlivých odděleních bylo zjišťováno metodou Stopař. Tato obvykle zahrnuje – posouzení zdravotnické dokumentace pacienta na pracovišti, kde je pacient právě hospitalizován, za přítomnosti ošetřujícího lékaře a ošetřující sestry, návaznost a kontinuitu poskytované péče (odborná vyšetření, operace,…). Poté auditor hovoří i s dalšími pracovníky, podílejícími se na péči o pacienta, např. nutričním terapeutem, fyzioterapeutem, lékárníkem apod.
Systém Stopař může na základě revize jednoho případu pacienta odhalit problémy s kontinuitou poskytované péče, poskytnutím zdravotního výkonu, v jednom či více krocích procesu, které ovlivňují péči o pacienta, případně problémy s výkony pracovníků a organizace.

„Celý proces přípravy akreditace byl pro všechny zaměstnance náročný a jsem pyšný, že naše nemocnice dokázala, že prováděné činnosti, jsou v souladu s platnou legislativou a s důrazem na bezpečí pacientů. Vážím si toho, že auditním týmem byl velmi kladně hodnocen přístup a nadšení k činnostem spojeným s akreditací nejen ze strany manažera kvality, vedení nemocnice, ale všech zaměstnanců, což je pro mne znamením, že pracujeme v jednom týmu se společným cílem,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Cestu řízeného zvyšování kvality nastoupila nemocnice už před několika lety. Do této chvíle měla nemocnice certifikované laboratorní provozy, které mají zavedený systém řízení kvality a prověřen dle požadavků normy ČSN EN ISO 15189:2013.

„Drobné nálezy, které akreditační komise shledala, budou podkladem pro provádění interních auditů, jejichž účelem je neustálé zlepšování poskytované péče, ať již ze strany lékařů či sester,“ podotkla Lenka Hamříková, vedoucí Oddělení řízení kvality svatoanenské nemocnice.

Kontakt: Ing. Petra Veselá – tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz