Tisková zpráva, 23. 2. 2017, Brno

MUDr. Pavel Homolka, Ph.D., lékař Kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně byl zvolen od 1. 1. 2017 do funkce předsedy zdravotní komise Českého veslařského svazu se sídlem v Praze. Jedná se o prestižní ocenění dlouholeté práce nejen pro samotného lékaře, ale také pro celou Fakultní nemocnici u sv. Anny, kde Pavel Homolka pracuje na Klinice tělovýchovného lékařství a rehabilitace (dále KTLR).

„Mým hlavním úkolem bude v této pozici řešit především systémová řešení zdravotní problematiky veslařského svazu dle platné legislativy ČR. Bude se jednat především o dopracování moderní koncepce preventivních prohlídek sportovců a to ve všech věkových kategoriích včetně vrcholového sportu a kategorie „masters“ dle nejnovějších poznatků medicíny. Již dnes má veslařský svaz k dispozici velmi kvalitní a odborníky uznávanou koncepci preventivních prohlídek, která je zaměřena především na prevenci náhlé srdeční smrti ve sportu. Víme, že veslování je extrémně náročný sport s řadou zdravotních rizik. Důraz proto klademe u veslařů na velmi podrobné vyšetření srdce, včetně zátěžového testu, echokardiografii a podrobného laboratorního vyšetření. Hlavním účelem těchto prohlídek je zachytit včas známky život ohrožujících onemocnění srdce, především vrozených srdečních vad, vážných poruch převodního srdečního systému, závažných metabolických poruch a poruch pohybového systému. Tato koncepce je již dnes vzorem pro zdravotní preventivní koncepce i v dalších sportovních svazech České republiky. Ve funkci lékaře národního veslařského týmu ČR mám také za povinnost zdravotně zabezpečit vrcholové veslařské akce (Mistrovství Evropy, Mistrovství světa, Olympijské hry apod.), což může být časově náročné. Jsem proto vděčný podpoře vedení fakultní nemocnice při vykonávání této funkce a též mým kolegům, kteří musí zaskočit v době mé nepřítomnosti.“ sdělil Pavel Homolka.

„Naši lékaři se také aktivně účastní boje proti sportovnímu dopingu ve výkonnostním i profesionálním sportu,“ informoval Martin Pavlík, ředitel Svatoanenské nemocnice. Lékař Ladislav Svoboda je členem exekutivy antidopingového výboru České republiky a provádí namátkové dopingové kontroly ve všech sportovních odvětvích. Je aktivní v antidopingovém boji v kopané a pracuje jako antidopingový komisař pro evropskou i světovou fotbalovou federaci (UEFA, FIFA). Aktivně spolupracuje se světovou antidopingovou federací WADA. KTLR jedním z pracovišť v České republice, které provádí podrobná vyšetření sportovců před udělením terapeutických výjimek.

„Velmi aktivní jsou v péči o sportovce i někteří fyzioterapeuti kliniky. Jako příklad uvádím Lukáše Katzera, který pečuje o národní basebalové družstvo České republiky a Jaroslavu Pochmonovou, která velmi úspěšně spolupracuje s Českou kuželkářskou asociací a doprovází v rámci světového poháru reprezentační kuželkářské družstvo České republiky,“ zhodnotil Petr Dobšák, přednosta KTLR.

Oddělení funkční diagnostiky KTLR se zabývá tělovýchovně-lékařskou péčí o sportovce všech věkových kategorií a výkonnostních úrovní nejenom brněnských, ale pro celý JMK a specializovanou péči pro některé vrcholové sportovce (státní reprezentace ČR ve veslování, orientační běh, zimní a dálkové plavání, cyklistický ultramaratón, silniční cyklistika a zdravotně se stará též o řadu extraligových družstev (HC Kometa Brno, AGEL Prostějov, KP Brno, Draci Brno, aj.). Celá KTLR je v současnosti vybavena nejmodernější přístrojovou technikou. Kromě běžné klinické tělovýchovně-lékařské práce provádí KTLR FNUSA jako jediné zdravotnické zařízení v JMK rumpálovou ergometrii u osob, které nemohou absolvovat zátěžový test na bicyklovém ergometru (např. pacienti po amputacích dolních končetin), má k dispozici nejmodernější veslařské trenažery.

MUDr. Pavel Homolka, Ph.D.
Obor tělovýchovné lékařství atestoval v revolučním roce 1989. Od té doby prošly jeho rukama stovky, možná tisíce sportovců ať již rekreačních, výkonnostních nebo vrcholových, extraligových i řada sportovních celebrit. Pracoval jako týmový lékař družstva volejbalistek Královopolské Brno v době její největší slávy, potom v roce 1997-2005 byl týmovým lékařem národního družstva volejbalistek ČR. V roce 2006 se věnoval družstvu dálkových plavců a v roli lékaře týmu doprovázel družstvo plavců při přeplavbě přes kanál La Manche. Od roku 2008 spolupracoval s Českým ultramaratónským týmem a doprovázel celkem čtyři roky po sobě nejlepší českou a světovou ultramaratónskou cyklistku Hanku Ebertovou na mistrovstvích Evropy ve Slovinsku. Na Letních olympijských hrách v Londýně vypomáhal při zdravotním zabezpečení českého veslařského týmu. V roce 2014 byl hlavním lékařem Letních olympijských her mládeže v Číně. Věnuje se zátěžové fyziologii a zátěžové diagnostice u vrcholových sportovců ale i u nejzávažnějších kardiálně selhávajících pacientů. Je autorem řady odborných publikací v tuzemsku i v zahraničí, autorem monografie o biologických rytmech krevního tlaku.


Foto: Pavel Homolka při práci

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz