FN u sv. Anny v Brně má ode dneška nového ředitele

Tisková zpráva, 1. 8. 2019, Brno

Do čela Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně byl ke dni 1. 8. 2019 jmenován ekonom Vlastimil Vajdák, který po pěti letech vystřídal Martina Pavlíka. Ten požádal o uvolnění z funkce v dubnu tohoto roku. Jmenovací dekret nový ředitel převzal 31. 7. 2019 z rukou náměstkyně ministra zdravotnictví, Ing. Heleny Rögnerové. Ta vyjádřila poděkování odchozímu řediteli a novému popřála mnoho sil a nadšení do nové práce.

Vlastimil Vajdák do svatoanenské nemocnice přichází ze Zlínské nemocnice s vizí spokojený zaměstnanec, spokojený pacient a hospodaření umožňující rozvoj.„Prvořadým úkolem je vyřešení závazků po splatnosti, zlepšení platební morálky, personální stabilizace a personální rozvoj. Rád bych se také soustředil na rozvoj a opravy areálu. Všechny ekonomické kroky a opatření je nutné dělat v symbióze s medicínou. Prioritou rovněž bude prohloubení vztahů s Masarykovou univerzitou, především lékařskou fakultou,“ řekl nový ředitel Vlastimil Vajdák.

Ing. Vlastimil Vajdák (46) – vystudoval zlínskou fakultu managementu a ekonomiky, zkušenosti získal v ČSOB v pozici regionálního ředitele. Dříve působil ve vedení Uherskohradišťské nemocnice jako ekonomický náměstek. Od roku 2017 dosud byl členem představenstva Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, kde měl na starosti ekonomickou a provozně-obchodní oblast. Je ženatý, má dvě děti.