FNUSA hledá dárce rekonvalescentní plazmy

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně hledá dárce krve, kteří prodělali onemocnění COVID-19. Jejich krevní plazma může pomoci COVID-19 pozitivním pacientům se závažným průběhem nemoci. Vhodní dárci jsou především muži, u kterých se vyskytly příznaky onemocnění.

„V rámci dárcovského odběru plazmu vyšetříme na přítomnost a množství protilátek, které jsou požadované při jejím využití k léčebným účelům. Vhodní jsou dárci zhruba čtyři týdny od prodělaného onemocnění COVID-19, kteří nikdy nedostali krevní transfuzi,“ upřesnila primářka Krevní banky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Jarmila Celerová a doplnila, že důležitým faktorem u dárců je také forma, ve které se u nich onemocnění projevilo: „Vhodní dárci jsou ti, u nichž se v průběhu nákazy onemocněním COVID-19 objevily příznaky – horečka, kašel, dušnost, ztráta čichu. Naopak osoby, které měly mírné příznaky, prokazují nedostatečný titr protilátek.“

Ženy jsou jako dárkyně plazmy pro léčebné účely vhodné pouze v případě, že ještě nikdy nebyly těhotné. Další podmínky odběru jsou stejné jako pro běžné darování krve.