Tisková zpráva, 20. 5. 2016, Brno

Budování klinicko-farmakologickou jednotky pro testování nových léčivých látek dokončilo v uplynulých dnech Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC). Shodou okolností právě v době Mezinárodního dne klinických hodnocení, který si celý svět každoročně připomíná 20. května. Zaměřena je na první fázi klinického testování léčivých látek, kdy je poprvé ověřována účinnost a zároveň bezpečnost dané látky na lidských účastnících.

Nová jednotka disponuje pěti plně vybavenými monitorovacími lůžky s možností intenzivní péče (JIP) a veškerého zázemí pro účastníky studií, včetně možnosti ambulantního provozu. Velkou výhodou je samotné umístění jednotky v prostorách svatoanenské fakultní nemocnice, které umožňuje provádění klinických hodnocení nejen se zdravými dobrovolníky, ale také s pacienty trpícími konkrétní chorobou. Jedinečná je jednotka v tom, že její součástí jsou čisté prostory pro přípravu léčivých látek. To umožňuje minimalizaci času od přípravy látky k její aplikaci pacientům.

Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a jejím Mezinárodním centru klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) je každý rok uskutečňováno zhruba 160 klinických hodnocení. „Účast v klinické studii přináší pacientům řadu výhod. Nejen že získají přístup k novým možnostem léčby, což může být po vyčerpání veškerých dosavadních možností pro některé nemocné bezesporu přínosem, ale hodnocený lék je v rámci klinické studie pro pacienty bezplatný,“ přibližuje vedoucí oddělení klinických studií Lucie Tesárková. „Během klinické studie jsou pacienti sice zváni na kontroly častěji než při běžné praxi, mnohdy je to ale pacientovi sponzorem studie kompenzováno. Připravujeme na webu FNUSA-ICRC online registrační formulář, kde se můžou zájemci o účast ve studii přihlásit – pacienti i zdraví dobrovolníci,“ doplňuje.

Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně se dělají klinické studie pro téměř všechny velké farmaceutické společnosti. Od roku 2013 je nemocnice jako jediná v ČR Prime Site (preferovaný partner) největšího zprostředkovatele klinických studií na světě americké společnosti Quintiles. Lékaři FNUSA se tak mají možnost podílet na všech celosvětových klinických studiích, které tato společnost organizuje pro většinou nadnárodní výrobce léčiv. „Záleží nám na zlepšování úspěšnosti výzkumných pracovišť, kde lékaři mohou využít příležitostí spojených s klinickým výzkumem. Zpětná vazba od zkoušejících lékařů nám pomáhá zdokonalovat výzkumné protokoly a nástroje k vylepšování klinických hodnocení a zkoušejícím usnadnit život,“ říká manažerka Prime Site Eva Myslivečková.

„Snažíme se zvýšit počet prováděných klinických studií. Včera a dnes se představujeme na konferenci Evropské sítě pro klinické studie ECRIN-ERIC v Praze pořádané při příležitosti Mezinárodního dne klinických hodnocení. Na začátku června pořádáme v našich prostorách v Brně seminář pro firmy o klinických hodnoceních nových zdravotnických přístrojů,“ dodává ředitel fakultní nemocnice Martin Pavlík.

Mezinárodní den klinických studií připomíná den v roce 1747, kdy James Lind začal svou studii v léčení kurdějí a ukázal tak význam klinického hodnocení a výzkumu pro zdravotní péči. Tento skotský lékař následně v roce 1772 publikoval práci, v níž demonstroval, že denní příděl nápoje, který obsahoval ocet, mořskou vodu a šťávu ze dvou pomerančů a jednoho citronu, rychle vyléčil i těžké kurděje a umožnil návrat nemocných námořníků do služby již po šesti dnech léčby.

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele FNUSA, kontakt pro média, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Pavel Gejdoš, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 605 231 414, pavel.gejdos@fnusa.cz