,

FNUSA-ICRC navštívila komise Ministerstva zdravotnictví ČR

Hodnotící komise Ministerstva zdravotnictví ČR pod vedením prof. Romana Prymuly se v pátek 19. června seznámila s činností a výsledky Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Její členové diskutovali s představiteli vedení FNUSA-ICRC o budoucnosti centra, jeho zaměření i financích.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA navštívili za komisi kromě prof. Romana Prymuly také Ing. Jan Michálek, ředitel odboru přímo řízených organizací MZ, Mgr. Zbyněk Podhrázký, ředitel odboru vědy a lékařských povolání MZ, PhDr. Pavel Doleček, náměstek MŠMT pro vysoké školství, vědu a výzkum, prof. Josef Vymazal z Nemocnice Na Homolce, prof. Jan Žaloudík, senátor a emeritní ředitel Masarykova onkologického ústavu a prof. Aleksi Šedo, děkan I. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Členové komise si také prohlédli některé klinicko-výzkumné části Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

„Členy komise jsme seznámili s naší vědeckou činností, jednotlivými výzkumnými týmy, s vybranými projekty, s principem fungování našeho centra a jeho unikátností,“ uvedl ředitel FNUSA-ICRC Pavel Iványi, LL.M., MBA. Dodal, že je nejvyšší čas vyjasnit si, v jakém finančním rámci bude FNUSA-ICRC do budoucna fungovat. „Nikdo nepochybuje o přidané hodnotě našeho mezinárodního centra. Je důležité pro vědu a v jeho klinické části také mimořádně přínosné pro zdraví lidí v širokém okolí Brna.“

Zmínka prof. Romana Prymuly v pořadu Interview ČT24 (z 19. 6.) pak svědčí o tom, že diskuze směřuje pro FNUSA-ICRC správným směrem. „Pokud máte připravit nějakou koncepci vědy a výzkumu, tak samozřejmě musíte zjistit, jaké jsou reálné kapacity. Dneska jsme například byli na kontrole ICRC, což je jedno z největších vědeckých center ve zdravotnictví, kde se diskutuje, jestli objem prostředků byl adekvátní jejich výkonnosti. A já jsem poměrně překvapen, že v té klinické a preklinické části nebo v tom translačním výzkumu opravdu mají excelentní výsledky a bylo by chybou takové zařízení omezit…“ řekl mimo jiné Roman Prymula.

Jednání se zúčastnil také ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Vlastimil Vajdák. „Jsem přesvědčen o tom, že většina našich vědců si zaslouží plnou podporu, a to nehovořím pouze o financích. Unikátnost propojení nemocnice a vědeckého centra v takové míře nemá v České republice obdoby,“ doplnil ředitel Vajdák.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA bylo založeno v roce 2011. V současné době má 31 výzkumných týmů a řadu unikátních pracovišť. Příkladem je Kardiovize Brno 2030 (největší kohorta v ČR pro preventivní kardiologický program, zachránila život několika nediagnostikovaným pacientům, informuje občany Brna o rizikových faktorech kardiovaskulárních chorob), spánková laboratoř (jediná spánková laboratoř v ČR, specializovaná na vliv poruch spánku na rozvoj kardiovaskulárních chorob, evropské školící centrum pro personál, největší přispěvatel do European Sleep Apnoea Database), cerebrovaskulární program (řídí mezinárodní registr kvality iktové péče v 62 zemích, spravuje data >100.000 pacientů, pomáhá zlepšovat kvalitu péče), biomedicínské inženýrství (nejlepší laboratoř pro získávání elektrofyziologických signálů v ČR, nová patentovaná metoda diagnostiky dyssynchronie srdečních komor, patentová přihláška na technologii přesnější lokalizace epileptické tkáně), tým srdeční arytmie (jeden ze dvou stereotaktických navigačních robotů v ČR umožňující přesnější a šetrnější léčbu srdeční arytmie, společný patent s Mayo Clinic na nový ablační nástroj a společná patentová přihláška na novou elektroporační technologii s VUT Brno).