Tisková zpráva, 17. 7. 2017, Brno

Mladá vědkyně z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) získala na právě probíhající světové výroční konferenci Alzheimerovské asociace ocenění pro mladé začínající vědce od Mezinárodní společnosti na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby. Ocenění získala za výzkum původu degenerativních onemocnění mozku. Odhalila vztah mezi zraněními mozku a pozdějším nástupem neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba a jiné formy demence.

Podle Světové zprávy o Alzheimerově chorobě (World Alzheimer Report) na světě trpí téměř 50 milionů lidí Alzeimerovou chorobou nebo jinou formou demence a každé 3 sekundy demencí někdo nově onemocní. Světová zdravotnická organizace (WHO) navíc odhaduje, že počet lidí s demencí se nejspíš během dvaceti let zdvojnásobí – lze tedy očekávat, že v roce 2030 bude na Zemi zhruba 75 miliónů lidí s demencí a v roce 2050 dokonce více než 130 miliónů lidí. Přesto nejsou doposud plně známy ani příčiny těchto chorob, ani efektivní způsoby jejich léčby.

Mladá výzkumnice z týmu Translační neurovědy a stárnutí Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) Valentina Lacovich získala na právě probíhající celosvětové výroční konferenci Alzheimerovské asociace výroční cenu Mezinárodní společnosti na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby. Ocenění získala za výzkum vztahu mezi poraněním hlavy a pozdějším nástupem neurodegenerativních chorob, jako jsou demence nebo Alzheimerova choroba.

„Je známo, že propuknutí Alzheimerovy choroby nějak souvisí s hromaděním beta-amyloidu a tau proteinu v mozku, které blokují přenos informací mezi strukturami mozku zvanými axony. Není však známo, proč se tyto proteiny začnou v mozku hromadit,“ říká Valentina Lacovich. „Zkoumali jsme proto, zda poranění mozku a začátek hromadění těchto proteinů spolu nějak přímo souvisí. Ukázalo se, že ano. Opakovaná poranění mozku, například při nárazu hlavou, vedou s určitým časovým zpožděním k vyšší produkci a hromadění amyloidních prekurzorových proteinů v mozku a ty poté s dalším časovým zpožděním vedou ke zvýšenému riziku vzniku Alzheimerovy choroby,“ dodává Lacovich.

Výzkum probíhal na modelu neuronů získaných z lidských kmenových buněk v laboratoři FNUSA-ICRC a byl porovnáván s modelem mozkových poranění na myších modelech, aby bylo možné závěry z buněčných kultur porovnat s výsledky pokusů na živých modelech.

„Alzheimerova choroba a jiné formy demence představují jednu ze základních výzev současného medicínského výzkumu,“ říká Gorazd B. Stokin, šéf Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. „Vzhledem k tomu, že společnost ve většině zemí světa, včetně České republiky, stárne, roste také procento lidí trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence. Tím také rychle rostou náklady na ošetřování pacientů trpících těmito neurodegenerativními chorobami, a to jak náklady které platí zdravotní pojišťovny a státy, tak náklady které musí pokrývat rodiny těchto pacientů. Do budoucna se můžou Alzheimerova choroba a jiné formy demence stát ve většině zemí světa jedním z hlavních problémů zdravotnictví a sociálních služeb,“ doplňuje Martin Pavlík, ředitel svatoanenské nemocnice.

Výroční konference Alzheimerovské asociace je největší mezinárodní konference zabývající se Alzheimerovou chorobou a jinými formami demence, která se letos koná v Londýně ve dnech 14-20.7.

Alzheimerovská asociace je nezisková organizace založená v roce 1980 v USA, ale působící celosvětově. Zabývá se podporou výzkumu této choroby, pomocí pacientům a jejich rodinám, prevencí, a spoluprací s vládami na všech úrovních za účelem zlepšit prostředí pro péči o pacienty trpící touto chorobou.

Mezinárodní společnost na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby (ISTAART) je součástí Alzheimerovské asociace, sdružuje profesionály působící v oblasti Azlheimerovy choroby – lékaře, ošetřovatelský personál, vědce a další specialisty na tuto chorobu.

Valentina Lacovich pochází ze Slovinska, v Brně žije od května 2014. Studovala medicínskou biotechnologii na Univerzitě v Terstu (Itálie) a získala titul Ph.D. v neurovědách na Lékařské fakultě Ljubljaňské univerzity (Slovinsko). Absolvovala studijní pobyty na Bayorově lékařské fakultě v Houstonu v USA a v Argentinské akademii věd v Buenos Aires. Nyní je postdoktorální výzkumnou pracovnicí v týmu Dr. Stokina, šéfa FNUSA-ICRC, který se zabývá translačními neurovědami a stárnutím.


Foto: zleva: Joanne Bell (vedoucí Neuropsychiatric Syndromes Professional Interest Area, Alzheimer´s Association), Tiffany Jessop (výherce ocenění pro mladé vědce za klinický výzkum), Valentina Lacovich (výherce ocenění pro mladé vědce za translační výzkum – uprostřed), Krista Lanctot (vedoucí Neuropsychiatric Syndromes Professional interest Area, Alzheimer´s Association), a Yonas Geda (vedoucí komise pro ocenění Neuropsychiatric Syndromes Professional Interest Area New Investigator Award)

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Lenka Rudišová, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 777 399 005, lenka.rudisova@fnusa.cz