Tisková zpráva, 27. 6. 2017, Brno

Společné využívání metod, technologií i vybavení, díky kterému se zvýší odborné znalosti, kvalita služeb či vývoj nových aplikací. To vše přinese spolupráce vědců z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) s rakouskými výzkumníky v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Do evropského programu na podporu mezinárodní spolupráce- INTERREG je v současnosti FNUSA-ICRC zapojeno dvěma projekty, na které obdrželo dotaci ve výši zhruba 8 milionů korun po dobu tří let. Cílem prvního projektu RIAT-CZ, který funguje od loňského září, je využít potenciálu spoluprací přeshraničních výzkumníků na úrovni technologické i řídící a vytvoření vhodného modelu přeshraniční spolupráce.

„V rámci tohoto projektu se koncem května uskutečnil první workshop, na kterém spolupracovali naši výzkumníci z FNUSA-ICRC s rakouskými vědci z Vienna Biocenter Core Facilities (VBCF). Workshop byl zaměřen na sdílení strategií pro sestavování a rozvoj osvědčených postupů pro testy chování u hlodavců v preklinickém výzkumu,“ uvedla hlavní řešitelka projektu, vedoucí Animálního centra FNUSA-ICRC, Viola Galligioni s tím, že kromě FNUSA-ICRC a VBCF se na projektu podílí i vědci z CEITEC MU, CEITEC VUT a IST Rakousko.

Cílem druhého projektu podpořeného z programu INTERREG, který funguje od letošního března, je vytvořit přeshraniční Kompetenční centrum pro mechanobiologii v regenerativní medicíně. „Centrum se zaměří především na charakterizaci mechanických vlivů na buňky a jejich cílené využití pro lepší a levnější léčení. Dalším cílem je společné využívání výzkumných technologií, čímž se využijí velmi drahé přístroje umístěné v různých místech. K tomu bude vytvořena příslušná platforma pro sdílení znalostí,“uvedl hlavní řešitel projektu, vedoucí Centra translační medicíny FNUSA-ICRC, Giancarlo Forte.

„V minulosti už naše centrum s rakouskými partnery spolupracovalo, například na výzkumu rizik kardiovaskulárních onemocnění. Nyní jsou však začínající spolupráce mnohem intenzivnější,“ dodal k tomu Gorazd B. Stokin, šéf Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. „Rakousko je jedním z nejvýznamnějších politických a ekonomických partnerů České republiky a také nejbližším sousedem Jihomoravského kraje. Proto jsme se rádi využili příležitosti rozvíjet spolupráci s rakouskými výzkumnými centry. Jsem přesvědčen, že společně budeme silnější ve výzkumu a vývoji nových řešení pro závažná onemocnění,“ uzavřel Stokin.

Program spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika, který byl Evropskou komisí schválen 23. června 2015, si klade za cíl podporovat přeshraniční spolupráci a napomáhat ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace. Evropský fond pro regionální rozvoj poskytl na realizaci projektů přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem prostředky ve výši okolo 98 milionů eur.

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Lenka Rudišová, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 777 399 005, lenka.rudisova@fnusa.cz