Tisková zpráva, 8. 12. 2015, Brno

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) dnes slavnostně zakončilo pětiletou přípravnou fázi, financovanou z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI). Během ní se podařilo svatoanenské nemocnici postavit novou budovu financovanou ze státního rozpočtu a vlastních zdrojů za přispění Jihomoravského kraje a vybavit ji nejmodernější medicínskou technikou, získat pro práci 285 výzkumníků z 19 zemí světa a nastartovat spolupráci kromě prestižní americké Mayo Clinic s desítkami dalších vědeckých institucí z celého světa. Na další chod centra v letech 2016 – 2020 se podařilo získat dotaci ve výši 1 miliardy z Národního programu udržitelnosti.

„Ministerstvo zdravotnictví si váží toho, že mohlo jako zřizovatel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně být a participovat u tak velkého projektu, který je přínosem nejen pro brněnské či české zdravotnictví. Jsem přesvědčen, že další pokračování výzkumného projektu garantuje dostupnost nejšpičkovější medicíny pro naše zdravotnictví,“ sdělil Petr Landa, náměstek ministra zdravotnictví pro ekonomiku a přímo řízené organizace.

„Jsem velice ráda, že díky Operačnímu programu Výzkum a vývoj pro inovace a prostředkům ze státního rozpočtu máme možnost financovat takové významné projekty, které umožňují zřizovat špičková multidisciplinární centra pro oblast aplikovaného výzkumu. FNUSA-ICRC představuje pro Českou republiku obrovský výzkumný i inovační potenciál. Věřím, že přínos tohoto centra bude ojedinělý nejen v oblasti medicíny, ale také pro mnoho mladých vědců, kterým zprostředkuje unikátní možnost profesního rozvoje v mezinárodním prostředí,“ uvedla ministryně školství Kateřina Valachová.

Za období od zahájení provozu centra v říjnu 2012 do prosince 2015 se podařilo naplnit většinu předem stanovených milníků, které dokumentují úspěšnost projektu. Řadu z nich dokonce výrazně překročit – například v oblasti odborných publikací a článků v prestižních mezinárodních časopisech dosáhli vědci 190 procent oproti původnímu plánu. Celkem vzniklo 837 publikací, z toho 631 publikací v odborných časopisech s impakt faktorem (IF). Třetina odborných publikací byla v časopisech, které patří mezi 25 % nejlepších ve svém oboru podle Web of Science. Dalším výrazně překročeným milníkem je počet 41 získaných titulů PhD na domácích i zahraničních lékařských fakultách postgraduálních studentů (plánováno 12) za výrazné podpory FNUSA-ICRC.
„To je důkazem, že se ve FNUSA-ICRC nedělá věda pro vědu, ale že výzkum má praktické výsledky a ty se snažíme zavádět do klinické péče,“ řekl ředitel FNUSA Martin Pavlík.

Úspěšné je FNUSA-ICRC i v oblasti inovací, mj. podalo 5 patentových přihlášek. Úspěšná již byla společná přihláška s Masarykovou univerzitou nové látky s potenciálním využitím jako léčivo karcinomu prostaty. Další 3 patentové přihlášky jsou společné – s Ústavem přístrojové techniky AV ČR a pražskou společností M&I s.r.o. na novou technologii pro diagnostiku srdečních onemocnění. Patentová přihláška podaná s Mayo Clinic u patentového úřadu USA chrání novou technologii epikardiální kardiostimulace, mapování, ablace a defibrilace. Hmatatelnými výstupy výzkumných aktivit je i 14 vykázaných aplikovaných výsledků výzkumu, úspěšné registrace 2 užitných vzorů, 5 softwarů a 7 prototypů. Na vyřízení žádostí o registraci dalších 2 průmyslových a 3 užitných vzorů se čeká, do konce prosince očekáváme ještě několik dalších přihlášek do patentových řízení.

„Naprostá většina výzkumných aktivit bude po 1. lednu 2016 pokračovat, pouze se některé týmy sloučí dle optimalizačních doporučení mezinárodního vědeckého poradního sboru. Od nového roku také vznikne několik zbrusu nových týmů,“ přiblížil šéf výzkumného centra FNUSA-ICRC Gorazd B. Stokin.

Nové vědecké skupiny se zaměří například na biochemii a onkologii, čímž naváží na úspěšné výzkumy Centra biomolekulárního a buněčného inženýrství (CBCE) FNUSA-ICRC, které například letos učinilo velký posun k poznání mechanismu, jakým vznikají některé typy nádorů prsu a vaječníků.

Další premiérový výzkum zacílí na oblast neuropsychiatrie – tzv. systém odměny. „Jde o fundamentální neurobiologický systém zajišťující přežití a rozmnožování. Zneužívání jeho funkce se stalo v moderní společnosti závažným epidemiologickým a klinickým problémem. Zejména závislosti na psychoaktivních látkách,“ dodal Stokin.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (International Clinical Research Center-ICRC) FNUSA je vědecko-výzkumné centrum nové generace. Jeho posláním je hledání nových metod, technologií a léčiv pro prevenci, diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních a neurologických onemocnění. Díky propojení lékařského výzkumu s klinickou péčí získávají pacienti přístup k nejmodernějším metodám léčby. Zřízení centra v období 2011 až 2015 s celkovým rozpočtem 4,5 mld. korun bylo financováno ze Strukturálních fondů Evropské unie, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví, Jihomoravským krajem a v neposlední řadě také svojí alma mater – Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně.

Ve středu 2. prosince 2015 centrum poprvé ve své historii otevřelo dveře i zájemcům z řad laické veřejnosti. Více o jednotlivých aktivitách centra lze najít na webu www.fnusa-icrc.org, o uplynulých 5 letech zřizování i na 5let.fnusa-icrc.org.

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele FNUSA, kontakt pro média, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Pavel Gejdoš, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 605 231 414, pavel.gejdos@fnusa.cz