Tisková zpráva, 19. 5. 2017, Brno

Centrum translační medicíny (CTM) Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) získalo grant 177 mil. Kč na vybudování nového výzkumného týmu který studuje molekulární příčiny stárnutí a navrhuje nové farmaceutické látky na léčbu nejzávažnějších onemocnění, které postihují seniory, jako jsou například srdeční selhání, Alzheimerova choroba nebo selhání jater.

Projekt s názvem „Mapování molekulární podstaty procesů stárnutí pro vývoj nových léčebných metod” obdržel grant ze Strukturálních fondů EU, z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem výzvy „Podpora excelentních výzkumných týmů,” v rámci které byl grant získán, je přivést do České republiky špičkové vědce a dát jim příležitost vybudovat si svůj vlastní výzkumný tým.

„Hlavním vědecným cílem projektu je objevit role epigenetiky, mechaniky, imunitní reakce, mezibuněčného transportu, a mitochondriální dysfunkce v procesech stárnutí a nemocech které seniory nejvíce postihují,” vysvětluje Giancarlo Forte, vedoucí Centra translační medicíny. „Proto jsme se v projektu zaměřili na vybrané patologie spojované se stárnutím – chceme lépe porozumět imunitním reakcím a metabolickým změnám během procesu stárnutí.”

Grant umožnil vedení FNUSA-ICRC přilákat do Brna Dr. Manlio Vinciguerru, italského vědce, který předtím působil na renomované University College London (UCL) ve Velké Británii, sedmé nejlepší univerzitě na světě a třetí nejlepší univerzitě v Evropě podle mezinárodního žebříčku QS World University Ranking.

Dr. Vinciguerra studoval na univerzitách v Katánii (Itálie) a Ženevě (Švýcarsko) a pracoval v Evropské laboratoři molekulární biologie (European Molecular Biology Laboratory) v Itálii a Německu. V letech 2011-2016 pracoval jako vedoucí výzkumník v Ústavu pro výzkum jater a zažívání (Institute for Liver and Digestive Health) na University College London. Jeho výzkum se zaměřuje na porozumění příčin rakoviny a poruch metabolismu v souvislosti se stárnutím.

Ve FNUSA-ICRC se dr. Vinviguerra stal vedoucím svého vlastního výzkumného týmu s názvem Epigenetika v metabolismu a procesech stárnutí (Epigenetics in Metabolism and Aging Processes) v rámci Centra translační medicíny. Jeho výzkumný tým se již skládá ze tří dalších výzkumníků z Itálie, Polska a České republiky.

Gorazd B. Stokin, šéf FNUSA-ICRC informuje: „Dalším cílem projektu je vybudovat první moravský archiv reprogramovaných buněk, získaných od dárců a pacientů z region, použitelných k jejich pozdější léčbě. To je v České republice unikátní a umožní nám to získávát a uchovávat buňky ze srdce a mozku pro další využití v personalizované léčbě pacientů.

„Stárnutí je jednou z největších výzev pro rozvinuté země jako je ČR,” říká k získanému grantu Martin Pavlík, ředitel FNUSA a dodává: „od roku 1989 se průměrná míra dožití zvýšila u mužů u 68 na 75 let a u žen z 75 na 81 let. Žijeme tedy déle než naši předkové a očekává se, že v první polovině tohoto století vzroste podíl seniorů nad 65 let věku z jedné šestiny až k jedné třetině populace. S růstem počtu seniorů však roste také počet pacientů trpícími typickými chorobami seniorů, jako je například Alzheimerova choroba. To bude mít dopad nejen na pacienty, ale i na jejich rodiny, a na systémy financování zdravotní peče. Je proto potřeba hledat nové možnosti včasné diagnostiky a léčby těchto onemocnění.


Foto: Dr. Manlio Vinciguerra ve své laboratoři

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz