Tisková zpráva, 29. 4. 2016, Brno

Výzkumné aktivity Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) získaly další finanční podporu z evropského fondu Horizon 2020. V rámci MSCA-RISE-2015 – Marie Sklodowska Curie Actions.

Název grantu je „Nano-Supremi – Tracking nano-bioprocesses using Super-Resolution Microscopy Techniques“. Celkově jde o částku 724.500 EUR, podíl FNUSA-ICRC činí 135.000 EUR (cca 3,71 milionu korun) na 4 roky. Grant je realizován ve spolupráci s několika světovými prestižními vědeckými institucemi – University of Rome Tor Vergata, Italian Institute of Technology, australská University of Melbourne, University of California, Santa Barbara, Fundacao Universidade Federal do ABC (UFABC) z Brazílie a Center for Advanced Studies of Cuba.

„Dlouhodobým cílem Nano-Supremi je vyvinout experimentální model který umožní použití mikroskopie s velmi vysokým rozlišením ve výzkumu přírodních a syntetických nanostruktur a testování biologických procesů na úrovni nanometrů, tedy miliontiny centimetru,“ popsal Giancarlo Forte, vedoucí Centra translační medicíny (CTM/ICCT) FNUSA-ICRC, které je realizátorem grantu.
Grant podporuje výměnu studentů a výzkumníků mezi partnery. Nano-Supremi dovolí sledování bioprocesu v nanoměřítku, například nanofarmaka a jejich vstup do buněk, procesy na úrovni jednotlivých buněk a interakce proteinu v buněčné membráně.

CTM/ICCT se zabývá výzkumem a využitím kmenových buněk v léčbě závažných onemocnění a v regeneraci poškozených orgánů a tkání. S použitím nejmodernějších poznatků mezioborové spolupráce a špičkového technologického zázemí připravuje technologie založené na izolaci, kultivaci a diferenciaci kmenových buněk od základního výzkumu přes zvířecí experimentální modely až k aplikacím v klinických studiích u pacientů. Kmenové buňky jsou živočišné buňky, které musí splňovat dvě kritéria: schopnost sebeobnovy a přeměny na zralé buňky. Mají tak potenciál nahrazovat a regenerovat poškozené tkáně, a v budoucnu tak mohou mít uplatnění v léčbě závažných kardiovaskulárních, neurologických i onkologických onemocnění.

FNUSA-ICRC bylo již dříve úspěšné ve třech dalších grantových řízeních z Horizon 2020. Šlo o DanuBalt – Novel Approaches in Tackling the Health Innovation and Research Divide in the Danube and Baltic Sea Region (1,2 milionu korun), Resstore – REgenerative Stem cell therapy for STroke in Europe (0,5 milionu korun) a The European regions network for Health Research and Innovation, který pokryje vědecké cesty vybraným vědcům.

Evropský program na podporu výzkumu Horizon 2020 přinese do konce roku 2020 evropským výzkumným centrům finanční podporu ve výši 80 miliard EUR. Letos FNUSA-ICRC podalo 11 přihlášek o granty z něj a čeká na výsledek řízení. „Dosud jsme měli s přihláškami téměř trojnásobný úspěch než je průměr EU a monitorujeme všechny příležitosti ucházet se o grant,“ uvedl vedoucí Centra grantové podpory FNUSA-ICRC Lukáš Palko. Z předchůdce Horizon 2020, Sedmého rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj, centrum v roce 2013 získalo grant 4,5 mil. EUR (cca 120 mil. Kč) na zapojení FNUSA-ICRC do evropského výzkumného prostoru.

Kontakt pro média:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele FNUSA, kontakt pro média, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Pavel Gejdoš, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 605 231 414, pavel.gejdos@fnusa.cz

Více o centru zde.