,

FNUSA má za 1. pololetí 2020 vyrovnaný rozpočet

I přes covidovou pandemii se v letošním roce daří Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně „držet“ vyrovnané hospodaření. Díky oddlužení již nemá nemocnice žádné závazky po splatnosti, navíc může snížit ceny všech dodávaných komodit.

Předběžný hospodářský výsledek k 30. červnu 2020 je ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně plus dva miliony korun. A to i přesto, že nemocnice vyplatila v prvním čtvrtletí motivační prémie v celkové výši 37 milionů, z toho 7 milionů jako tzv. covidové odměny. „Naším největším problémem byly závazky po splatnosti. Díky oddlužení jsme byli schopni je zaplatit celé, tedy ve výši 1,6 miliardy korun. Do budoucna to znamená i to, že dodavatelé budou ochotni se účastnit veřejných zakázek a podaří se nám vysoutěžit lepší ceny. Již teď jsme díky tomu ušetřili 30 milionů, ročně to může být až 100 milionů korun. Věříme, že nám také pomůže vyjednávání se zdravotními pojišťovnami o nadprodukci v roce 2019,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Vlastimil Vajdák.

Snížení výkonů v období pandemie, tedy především v měsících březen a duben, bylo kompenzováno úhradovou vyhláškou. „To bylo pro nás velmi rozhodující. Naopak ale vzrostly náklady na desinfekce, ochranné pomůcky, odpady, úklid. Došlo také k poklesu výkonnosti lékáren a dalších komerčních aktivit nemocnice,“ řekl Vlastimil Vajdák.

Ke zlepšujícímu se výsledku hospodaření přispěly také personální audity, kterými si prošly všechny nezdravotnické provozy. Díky tomu došlo k úspoře obslužného personálu a THP v celkové výši 35 osob. „V nemocnici bylo v minulosti vytvořeno pár pracovních pozic, které nedávaly smysl, protože suplovaly práci dalších zaměstnanců. Došlo také ke sloučení několika oddělení nebo odborů, jejichž součástí byl pouze jeden pracovník. Ten tak zároveň dělal sám sobě i vedoucího,“ komentoval výsledky personálního auditu provozní náměstek FNUSA Ing. Petr Voráč.

Kontakt pro média:

Mgr. Dana Lipovská, Tisková mluvčí, tel: 543 182 006, dana.lipovska@fnusa.cz