FNUSA na cestě k digitalizaci: Náměstek pro IT navštívil inspirující Dánsko

FNUSA na cestě k digitalizaci: Náměstek pro IT navštívil inspirující Dánsko

Delegace českých IT expertů včetně zástupců Národního centra pro digitalizaci zdravotnictví navštívila dánské ministerstvo zdravotnictví, aby se inspirovala v procesu digitalizace. Členem skupiny koordinované dánským velvyslanectvím pro ČR byl také náměstek pro informatiku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Tomáš Slavíček: „Naše fakultní nemocnice je jedním z největších a nejkvalitnějších poskytovatelů zdravotní péče v Česku. Vnímám proto, že máme určitou odpovědnost a měli bychom mít příkladnou roli i v oblasti digitalizace.“ 

Tomáš Slavíček byl jmenován do funkce IT náměstka před půl rokem právě s tím, že jeho cílem je zapojení moderních technologií do nemocniční praxe. „Chci, aby se lékaři a sestry mohli věnovat léčení, aby měli k dispozici všechna potřebná data, a aby ‚ťukáním‘ do počítače trávili jen nezbytně nutný čas,“ říká.

Dánsko je považováno za leadera v oblasti digitalizace zdravotnictví. „Nepoužívají papíry, vše řeší digitálně. Lékaři mají přístup ke zdravotnické dokumentaci pacienta skrz jednotlivé poskytovatele zdravotních služeb, aplikují nové technologie jako je umělá inteligence, nasadili do praxe telemedicínu…,“ popisuje náměstek s tím, že lékaři i pacienti tak významně šetří čas.

Díky listopadovému setkání se podařilo navázat vztahy s dánskými eHealth architekty, s kterými bude Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně konzultovat další kroky digitalizace. „Nelze říct, že bychom mohli přenést jejich řešení k nám do fakultní nemocnice nebo obecně do České republiky jedna ku jedné. Co ale chceme udělat, je poučit se z jejich chyb a z cesty, kterou již prošli,“ vysvětluje.

Úsek informatiky aktuálně prochází systematizací práce, která umožní chystaným změnám hladší průběh při jejich zavádění do praxe. „V následujících dvou letech budeme nuceni zvládnout poměrně razantní evoluci našich informačních systémů. Jde o změny, které se budou týkat většiny našich zaměstnanců, a proto už teď usilovně pracujeme na tom, abychom digitalizaci nejen zvládli, ale abychom ji zvládli tak, že přijetí změn bude pro všechny kolegy co nejjednodušší,“ uzavírá Tomáš Slavíček.

Foto: Dánské velvyslanectví v ČR