Glaukomový den ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně

Tisková zpráva, 5. 3. 2019, Brno

„Oko a jízdní kolo mají věc společnou, vyžadují pro svou funkci a bezpečnost správné hodnoty vnitřního tlaku.“ S tímto mottem uvádí Světový týden zeleného zákalu (glaukomu) Česká glaukomová společnost. Ten je letos vyhlášen od 10. do 16. března a upozorňuje na rizika onemocnění zeleným zákalem. Jedná se o společný projekt Světové glaukomové asociace a Světové asociace pacientů s glaukomem.

Přibližně 60 milionů lidí na celém světě žije s glaukomem (zeleným zákalem). V roce 2020 se odhaduje výskyt tohoto onemocnění až na 76 milionů. Až 50 % lidí o své nemoci ani neví. Zákeřnost zeleného zákalu spočívá hlavně v tom, že člověk může přijít až o 40 % zraku aniž cokoliv zpozoruje. V současné době dosahuje celosvětově počet lidí, kteří oslepli následkem glaukomu 4,5 milionu. V České republice bylo v roce 2017 ambulantně léčeno 367 323 pacientů se zeleným zákalem (zdroj ÚZIS).

V rámci tohoto týdne pořádáme ve středu 13. 3. 2018 od 8:00-14:00 již 7. Glaukomový den, zaměřený na prevenci závažného onemocnění (glaukomu), které je druhou nejčastější příčinou nevratné slepoty na světě.

Lidé si budou moci nechat změřit nitrooční tlak bezkontaktním tonometrem. Procedura je bezbolestná, rychlá a umožňuje odhalit nejčastější typ zeleného zákalu,“ vysvětluje Lubomír Hanák, primář Oddělení nemocí očních a optometrie.

Glaukom (zelený zákal) patří do skupiny onemocnění, při kterém je přerušen oběh tekutiny v oku, nedochází k její absorbci a tím se zvyšuje tlak uvnitř oka (tzv. nitrooční tlak). Zvýšený nitrooční tlak může mít v konečném důsledku vliv na zrakový nerv, který spojuje oko a mozek. Závažnost tohoto onemocnění je v tom, že zvýšený nitrooční tlak může zůstat dlouhou dobu bez povšimnutí pacienta a důsledkem může být trvalé a nevratné poškození zrakového nervu a následně i zraku s omezením zorného pole. Ve většině případů, a zejména v počátku onemocnění, je postižení téměř bezpříznakové. Proto je tak důležité pravidelné preventivní měření nitroočního tlaku u očního lékaře.  U osob starších 60 let je rozšíření glaukomu 4-10 krát vyšší než u čtyřicátníků.

Preventivní vyšetření proti glaukomu doporučujeme jednou ročně všem lidem nad čtyřicet let. Zejména potom v případě, že se glaukom vyskytuje v rodině. Glaukom je totiž multifaktoriální onemocnění a dědičnost v něm hraje velkou roli, což mnoho lidí neví. Příznaky v počáteční fázi nemoci totiž nemusí pacient vůbec sám rozpoznat,“ zdůrazňuje Lubomír Hanák. Léčebnými možnostmi jsou oční kapky, laserový či chirurgický zákrok.

Svatoanenská nemocnice pořádá Glaukomový den již po 7. Každá akce se vždy setkala s velkým zájmem veřejnosti.