Heart Failure 2018 – úspěch svatoanenských kardiologů

Ve dnech 26. – 29. 5. 2018 se konal ve Vídni celoevropský kongres Heart Failure 2018, který je pořádaný Asociací srdečního selhání Evropské kardiologické společnosti. Účast dosáhla rekordního počtu 5851. V organizačním výboru této prestižní akce byli 2 zástupci z České republiky: prof. Lenka Špinarová z FN u sv. Anny a prof. Jindřich Špinar z FN Brno. Z České republiky bylo přijato celkem 35 prací. Naše nemocnice se s počtem 7 přijatých abstrakt s vlastními výsledky zařadila hned za IKEM v Praze. Poděkování patří aktivním účastníkům z I. interní kardioangiologické kliniky, kteří přispěli k dobrému jménu naší nemocnice a lékařské fakulty: prof. MUDr. Lence Špinarové, Ph.D., doc. MUDr. Janovi Krejčímu, Ph.D., MUDr. Evě Ozábalové, Ph.D., MUDr. Tomášovi Honkovi, Ph.D., MUDr. Tereze Káfuňkové, MUDr. Karlovi Lábrovi a MUDr. Daliborovi Mlejnkovi .