,

Hlídání a výuku dětí zajistil také Školský komplex na Mendlově náměstí

FNUSA v době nejsilnější personální krize při druhé covidové vlně velmi pomohl Školský komplex na Mendlově náměstí, který zajistil hlídání dětí i individuální výuku dětem vytížených zdravotníků. Děti do školy docházely v období výluky provozu základních škol, nabídnutou pomoc využilo patnáct rodin, celkem bylo zapsáno dvacet dětí.

„Nabídka Školského komplexu na Mendlově náměstí pro naše zaměstnance byla velmi vstřícná. Nešlo o pouhé hlídání dětí, ale díky pedagogům byla zajištěna i výuka dětí od 6 do 10 let. Navíc zdravotníci mohli po dohodě ponechat děti ve škole dle svých služeb v nemocnici. Jsem ráda, že jsme navázali tuto spolupráci, a že v ní budeme pokračovat i v necovidové době,“ uvedla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Jana Zvěřinová.

Učitelé školy zajišťovali v pracovní dny od 6:30 do 19:30 hod. hlídání dětí, individuální edukační pomoc při vzdělávání dětí i volnočasové aktivity, jako například vycházky nebo relaxační hry. „Myslím si, že každý z nás může v těžkých dobách nějak pomoci. Jsme velký Školský komplex a nacházíme se v přímém sousedství Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Je pro nás samozřejmostí pomoci a jako ředitelka jsem ráda, že jsme to mohli udělat. Jistě je to to nejmenší, co by na mém místě udělal každý,“ řekla ředitelka školy Mgr. Vladimíra Dolenská.

Pomoc nakonec neocenili pouze rodiče, ale i samotné děti zaměstnanců. „Nesmírně děkuji za neuvěřitelný přístup a ochotu. Za to, že nám bylo umožněno hlídání dětí s tak profesionálním přístupem. Časové možnosti byly opravdu přizpůsobeny mé pracovní době, děti měly zajištěnou stravu, možnost chodit ven do atria školy… Dcera byla vždy naprosto nadšená,“ uvedla jedna z maminek.