Inkontinence nezabíjí, ale zabíjí sociální život. Pomoci může neurostimulátor

Inkontinence nezabíjí, ale zabíjí sociální život. Pomoci může neurostimulátor

Inkontinence, tedy ztráta kontroly nad vyprazdňováním močového měchýře nebo střev, je častý zdravotní problém, o kterém se i přes vysokou míru výskytu v populaci příliš nehovoří. Tabu se snaží odbourat právě probíhající Světový týden kontinence, který lidi nabádá k odložení studu a řešení potíží. Účinná léčba totiž existuje. Jednou z těch vůbec nejefektivnějších je metoda sakrální neuromodulace, kterou provádí i chirurgové z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Při sakrální neuromodulaci lékaři pacientovi zavedou malý implantát, který pomocí elektrických impulzů stimuluje nervy nad kostrčí, a pomáhá tak obnovit spojení mezi mozkem a pánevním dnem. Jde o miniinvazivní zákrok, operace je však dvojfázová s rozestupem zhruba dva týdny. „První fáze je v podstatě testovací a je při ní zavedena elektroda se zevním stimulátorem ke křížovému nervu. Může probíhat v celkové i lokální anestezii, dle komfortu pacienta. Cílem této fáze je zhodnocení efektu léčby. Pokud je jednoznačný, přistoupí se ke druhé fázi – implantaci trvalého stimulátoru pod kůži na hýždích. Ta již probíhá pouze v lokální anestezii,“ popisuje lékař MUDr. Petr Vlček, Ph.D., z I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU a upřesňuje, že v obou fázích pacienta čeká jednodenní hospitalizace.

Baterie ve stimulátoru vydrží asi sedm let, pak se vymění – podobně jako kardiostimulátor u onemocnění srdce. Od letošního června navíc na trh přichází nový typ přístroje, který vydrží bez nabití až patnáct let. „Výměna je jednoduchá, probíhá pouze v lokální anestezii. Pacienti z toho nemusí mít strach a nemusí se obávat ani jiných nepříjemností, stimulátor je v ničem nehendikepuje – mohou na magnetickou rezonanci, projdou letištní kontrolou a podobně. Intenzitu stimulace si mohou sami upravovat pomocí aplikace,“ doplňuje chirurg.

Inkontinencí, ať už moče nebo stolice, trpí asi dva miliony Čechů. Dominují starší lidé, ale problém se zdaleka netýká pouze těch. „Máme také nezletilé pacienty a asi si dovedete představit, co to dělá ve školním kolektivu. I tady umíme pomoci,“ komentuje Vlček s tím, že jeho nejmladšímu pacientovi bylo jedenáct let. S inkontinencí stolice se mnohdy potýkají pacienti po resekčních výkonech na střevech, s roztroušenou sklerózou nebo ženy s poporodními traumaty.

I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU byla spolu s Fakultní nemocnicí Bulovka prvními pracovišti, kde se tento typ výkonu při léčbě inkontinence stolice začal provádět. Díky dobrým výsledkům grantové studie zákrok začaly plně hradit zdravotní pojišťovny, přičemž indikační kritéria pro implantaci neurostimulátoru se nadále rozšiřují. „Velkou výhodou je zhodnocení efektu testovací fáze, který je potvrzením správné indikace před definitívní implantací,“ vysvětluje chirurg.

Aktuálně na klinice zavádějí s výbornými výsledky zhruba dva stimulátory měsíčně. Pacienti z jiných částí republiky mohou zákrok podstoupit také v dalších specializovaných centrech. Inkontinenci moči řeší střediska ve FN Motol a FN Ostrava, inkontinenci stolice pak kromě Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně také Nemocnice na Bulovce, Nemocnice Hořovice, FN Olomouc a nyní nově i FN Ostrava.

Lidé s inkontinencí by svůj problém rozhodně neměli skrývat. Důležitá je návštěva praktického lékaře, který pacienta před případnou implantací odešle k důkladnému gastroenterologickému došetření. Někdy může být řešením také rehabilitace, která je efektivní a bez rizik. „V rámci našeho centra máme indikační semináře, kde volíme optimální způsob léčby pro tuto skupinu pacientů, a je u nás možno kdykoliv konzultovat,“ doplňuje MUDr. Petr Vlček, Ph.D.