Tisková zpráva, 10. 11. 2017, Brno

Mezinárodní diabetologická federace (IDF) stanovila 14. listopadu Světovým dnem diabetu (WDD – World Diabetes Day). Tato celosvětová aktivita směřuje k rozšíření povědomí o závažnosti komplikací diabetu u široké veřejnosti, stejně tak jako k podpoře lidí, u kterých bylo onemocnění diabetem již diagnostikováno. Cukrovka je nejčastější příčinou: slepoty, amputace dolních končetin, selhání ledvin a ¾ pacientů diabetem umírá v důsledku kardiovaskulárních komplikací. Trvá přitom zhruba 7 let, než se symptomy cukrovky projeví. Pokud je cukrovka odhalena včas a je nasazena adekvátní léčba, je možno nemoci předejít či výrazně oddálit vznik komplikací a v mnoha případech zabránit vzniku a rozvoji diabetu.

V roce 2013 se odhadovala celosvětová prevalence diabetu na 380 miliónů a je očekáván vzestup na 590 miliónů v roce 2035. Jedna ze sedmi gravidit je v současnosti zasažena gestačním diabetem (GDM) a IDF očekává, že 21 mil. těhotenství bylo v roce 2015 komplikováno zvýšením glykémie nad normu. „Vzhledem k výraznému nárůstu počtu pacientek s GDM se naše pracoviště snaží o centralizaci péče o těhotné s diabetem do specializovaných center, kde se snažíme o co nejtěsnější kompenzaci diabetu v této krásné a také velmi důležité části života nastávajících maminek,“ sdělil Jindřich Olšovský, vedoucí Diabetologického centra a zástupce přednosty II. interní kliniky FNUSA. Péče o těhotné je vždy týmovou prací diabetologa a gynekologa. Musíme také připomenout, že až u poloviny žen s GDM hrozí následně rozvoj diabetu 2. typu. Důsledky GDM zřejmě ponesou i potomci těchto matek, kteří budou mít vyšší riziko vzniku metabolického syndromu v prvních 7-11 letech života a následně také diabetu 2. typu v dospělosti. Příčin negativního trendu nárůstu diabetu v době těhotenství je jistě více, často bývá zmiňována obezita stejně jako odsouvání mateřství do pozdějšího věku.

„Počet pacientů s cukrovkou stále přibývá, což sledujeme v nárůstu počtu pacientů. Dnes má naše Diabetologické centrum v péči přibližně 2000 sledovaných pacientů. S cukrovkou se čím dál častěji setkáváme u osob v produktivním věku, proto je záchyt tohoto onemocnění co nejdříve velmi důležitý,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

„V oblasti léčby diabetu poskytujeme péči nemocným s DM 1. i 2. typu, léčba diabetu je komplexní ve spolupráci s nutričním terapeutem, kdy je kladen důraz na dietní a režimová opatření. Velký pokrok v technologiích v léčbě diabetu nám přinesl v posledních letech mimo jiné možnost kontinuálního sledování glykémie s přenosem těchto dat do mobilních telefonů nebo cloudových úložišť,“ informoval MUDr. Petr Žák z diabetologického centra FNUSA a doplnil: „Do budoucna se dá očekávat rozvoj oblasti e-health a komunikace s pacienty v reálném čase na bázi mobilních aplikací.“

Univerzálním logem diabetu je od roku 2007 modrý kruh. Kruh je symbolem jednoty a moudro praví, že „v jednotě je síla“, která jediná je klíčem k úspěchu. Modrá barva symbolizuje oblohu, již mají všichni na planetě Zemi společnou a současně je i symbolem Organizace spojených národů.

Foto: Vedoucí Diabetologického centra FNUSA a zástupce přednosty II. interní kliniky, MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz