Klinická biochemie je často detektivní práce, říká nový primář OKB

Oddělení klinické biochemie (OKB) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně zajišťuje biochemická vyšetření nejen pro kliniky a oddělení FNUSA, ale také pro jiné nemocnice, soukromé ambulance, výzkumné instituce i pro pacienty samoplátce. Až 70 procent lékařských rozhodnutí je založeno právě na výsledcích laboratorních vyšetření, proto má pracoviště nezastupitelnou roli v diagnostice i v terapii. Od začátku října má oddělení nového primáře, MUDr. Ondřeje Kyseláka, Ph.D., EuSpLM.

„Chci, aby OKB zůstalo spolehlivým a otevřeným partnerem všem lékařům i pacientům,“ přeje si lékař, který ve funkci vystřídal prof. MUDr. Vladimíra Sošku, CSc.

MUDr. Ondřej Kyselák, Ph.D., EuSpLM

Co je za vás na oboru klinické biochemie nejzajímavější?

Práce klinického biochemika je velmi pestrá, proto neomrzí. Vyšetřujeme biologický materiál z různých pracovišť, setkávám se tedy se širokým spektrem diagnóz. S tím také souvisí nejrůznější laboratorní nálezy, jejichž intepretace nemusí být snadná a často je to detektivní práce. Některé dny „vyměním“ laboratoř za lipidovou ambulanci, výuku nebo vědu a výzkum.

Co vás k oboru klinické biochemie přivedlo?

Vždy jsem byl spíše exaktní a analytický typ a se skalpelem bychom si asi nerozuměli. Po studiu jsem zvolil vnitřní lékařství a pro klinickou biochemii jsem se rozhodl až několik let poté. Fascinovalo mě, jak jsou metabolické dráhy složité a vše souvisí se vším. Interna pro mě byla velmi dobrým základem, protože jako klinický biochemik potřebuji mít znalosti také z vnitřního lékařství i dalších oborů.

Proč jste si vybral právě sv. Annu?

Ke svému rozvoji v oboru jsem potřeboval vhodné podmínky a ty ve FNUSA byly. Pod vedením pana profesora Sošky a zkušených kolegů jsem nabyl cenné zkušenosti z laboratorní i klinické praxe. Jsem součástí skvělého týmu OKB, který má obrovský potenciál, a spolupracuji také s kolegy z jiných klinik a oddělení, což mě obohacuje po profesní i lidské stránce.

Kam by mělo oddělení v nejbližších letech směřovat?

V místech současné budovy OKB má vyrůst nový pavilon všech laboratorních oborů. Před jeho výstavbou nás proto čeká stěhování do náhradních prostor a po několika letech další stěhování do nového provozu. Protože poskytujeme nepřetržité laboratorní služby 24 hodin 7 dní v týdnu, bude pro nás stěhování veškeré techniky a její opětovné zprovoznění v nových prostorách velkou výzvou. Laboratorní provoz je velmi specifický – nejsou to jen stroje, ale i lidé a složité procesy, které tím budou dotčeny. Do budoucna bych byl rád, aby naše oddělení mělo adekvátní prostorové, technické i personální zázemí, které umožní nadále poskytovat kvalitní služby našim klientům, ale také další rozvoj pracoviště, rozšíření nabídky služeb a užší spolupráci s klinickými pracovišti. Pokud jde o lipidovou ambulanci, těší mě, že je o ni stále větší zájem, a že se dostáváme do širšího povědomí veřejnosti.

Oddělení klinické biochemie FNUSA vyšetřuje krev, moč, mozkomíšní mok, stolici, výpotky, dialyzát a další biologický materiál. Kromě humánních vzorků analyzuje i vzorky veterinární, nejčastěji krev. Je akreditováno podle normy ČSN EN ISO 15189, tedy garantuje vysokou kvalitu poskytovaných služeb. Oddělení má laboratorní a klinickou část.

Více o struktuře a pracovní náplni oddělení se dočtete ve Svatoanenských listech.