,

Klinické nutriční specialistky FNUSA bojují s malnutricí individuálním přístupem

Klinické nutriční specialistky FNUSA bojují s malnutricí individuálním přístupem

Nechtěné hubnutí, ztráta chuti k jídlu, otoky, slabost a únava nebo změny nálad. Známky malnutrice, které není radno podceňovat. Podvýživa totiž negativně ovlivňuje celkový zdravotní stav a u pacientů může vést ke komplikacím a v krajních případech až k smrti. Na problém, kterému se denně snaží předcházet klinické nutriční terapeutky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, nyní upozorňuje i veřejnost kampaň Týden rizik malnutrice (6.–12. listopadu).

Nedostatečnou nebo nesprávnou výživou vedoucí k malnutrici jsou nejvíce ohroženi pacienti s nádorovým onemocněním nebo pacienti po chirurgickém zákroku. Riziko roste také u seniorů nad 65 let, zejména pak u klientů domovů pro seniory a u lidí, kteří žijí izolovaně, bez kontaktu s rodinou a blízkými.

Počátky malnutrice někdy mohou být těžko rozeznatelné, zvláště u osob s nadváhou. Mezi její příčiny patří kromě nedostatečného příjmu potravy naopak také nadměrný příjem potravy a její nevhodné složení. Není náhodou, že se problém často týká osob ve špatné sociálně-ekonomické situaci. Podvýživu můžou způsobit také poruchy vstřebávání živin nebo jiné zdravotní potíže – například bolest zubů, poruchy polykání apod.

Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně se správnému nastavení nutriční péče věnuje Oddělení léčebné výživy. Klinické nutriční terapeutky ve spolupráci s ošetřujícím lékařem pro pacienta sestavují individuální nutriční režim, který vychází z jeho diagnózy a vypozorovaných rizik. Následně u něj provádí kontrolní návštěvy a dohlíží, zda je nutričně dostatečně zajištěn.

Každá klinika má vzhledem ke skladbě pacientů specifické potřeby. „Aktuálně například řešíme na II. interní klinice ve spolupráci s logopedií nutrici při poruchách polykání. Na I. chirurgické klinice se nám teď rozjela bariatrická chirurgie, která vyžaduje též speciální opatření,“ popisuje vedoucí Oddělení léčebné výživy FNUSA Mgr. Mottlová Alena, Ph.D., s tím, že spektrum je široké a téma vhodné nutriční péče je aktuální téměř ve všech oborech medicíny.

Pracovní náplň klinických nutričních specialistek nekončí ani po propuštění pacienta, kdy se starají i o jejich následnou péči, je-li potřeba, a zajišťují také ambulantní nutriční péči. „V ambulanci OLV se staráme o pacienty po operacích, onkologické pacienty, pacienty s různými typy potravinových alergií atd. Naší snahou je zajištění předoperační nutriční péče a v poslední době se věnujeme také vrůstajícímu počtu klientů, kteří mají zájem o nastavení redukčního režimu,“ popisuje Mottlová. Druhá ambulance pak zajišťuje nutriční péči o pacienty se všemi typy diabetu.

Podvýživa nemá negativní dopad na léčbu a stav pacienta nejen kvůli ztrátě svalové hmoty, ovlivňuje všechny systémy v těle. Způsobuje zvýšenou náchylnost k infekčním onemocněním, snižuje účinnost léčiv, zpomaluje hojení ran, zhoršuje funkci srdce i ledvin a mnoho dalšího. Tomu všemu se dá přitom efektivně předejít, a právě na to chce upozornit aktuální kampaň Aliance pro nutriční péči, která probíhá pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pro laickou veřejnost i odborníky byl proto spuštěn informativní web www.rizikamalnutrice.cz, kde je možné najít kromě praktických rad a tipů také kalkulačku rizika. V sekci pro specialisty z řad zdravotníků jsou nově zařazeny informace o příčinách a důsledcích malnutrice, návody a postupy, jak malnutrici diagnostikovat a léčit, a to včetně komplexního léčebného přístupu u různých stavů s využitím všech možností nutriční intervence.

Klinické nutriční specialistky FNUSA bojují s malnutricí individuálním přístupem