Kolik z plíce stačí člověku k dýchání? Překročení limitů současné plicní chirurgie

Tisková zpráva, 25. 3. 2019, Brno

Pět měsíců po tom, co jsme informovali o jedinečné operaci plic za použití mimotělní oxygenace (ECMO) provedl torakochirurgický tým profesora Čapova další unikátní operaci. Pacientka představuje pravděpodobně jediného pacienta v ČR, který úspěšně dýchá pouze půlkou jedné plíce. Tento ojedinělý úspěch je vrcholem snažení multioborového týmu lékařů I. chirurgické kliniky a Anesteziologicko resuscitační kliniky pod vedením prof. Čapova a prof. Šrámka.

„58letá pacientka po odstranění celé pravé a částí levé plíce v minulosti nyní podstoupila resekční operaci zbývající části plíce za použití mimotělní oxygenace. Cílem operace bylo odstranění jinak radikálně neléčitelných plicních metastáz,“ sdělil operatér MUDr. Michal Benej, Ph.D.

Základem léčby nádorů plic je operační odstranění části plíce obsahující nádor. Problém může nastat u pacientů, kterým byla v minulosti již část plic (nebo celá plíce na jedné straně) odstraněna, a byl diagnostikován další plicní nádor v reziduální plíci. V průběhu operace pacient dýchá jen na neoperovanou plíci, což může být obtížné až neproveditelné, pokud byla významná část plíce již v minulosti odebrána jako u této pacientky. Alternativou pro tyto pacienty pak může být právě využití mimotělní membránové oxygenace, která umožňuje zajistit výměnu krevních plynů, aniž by pacient dýchal. „Pacientce byla v průběhu operace odváděna žilní krev do přístroje ECMO, kde byla okysličena a následně vrácena zpět pacientce, bylo tak možné na operovanou plíci téměř 3 hodiny nedýchat,“ přiblížil anesteziolog doc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D.

„Pacientka se pro zákrok rozhodla po říjnové medializaci předchozí úspěšné ECMO asistované resekce plic, kterou v srpnu provedli na I. chirurgické klinice FNUSA a LFMU. Sama kontaktovala naše lékaře, což náš velmi těší,“ informovala Petra Veselá, tisková mluvčí FNUSA.

Rutinní zavedení ECMO operací do portofólia hrudní chirurgie představuje vrchol špičkové péče poskytované naší nemocnicí pro pečlivě vybranou skupinu pacientů nejenom jihomoravského kraje, ale z celé ČR. „V srpnu 2018 byl pacientovi po plicní resekci vlevo pro nádor odstraněn po 6 letech horní lalok pravé plíce s využitím mimotělní oxygenace. ECMO bylo také využito letos v době chřipkové epidemie u pěti pacientů, kteří se v kritickém stavu ocitli na Anesteziologicko resuscitační klinice FNUSA,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny a v Brně.

Zavedením metody ECMO v roce 2015 je ve FNUSA možnost zajistit přechodnou kompletní náhradu funkce plic (varianta VV ECMO) či srdce a plic (VA ECMO). To je důležitý pokrok v možnostech léčby nejtěžších kriticky nemocných pacientů a znamená srovnání léčebných možností s několika dalšími fakultními nemocnicemi. Typický případem je těžký průběh chřipky s postižením plic. Právě díky epidemii chřipky v roce 2009 a léčení těžkého selhání plic pomocí ECMO vešlo použití této metody ve známost u široké laické veřejnosti. Druhou skupinou nemocných jsou nemocní s akutním kardiologickým postižením, např. závažné komplikace srdečního infarktu s rozvojem šokového stavu.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122