Brno, 13. 4. 2017

Simulační vzdělávání, tedy nácvik reálných situací mezi pacientem a zdravotníky, který je zároveň zcela bezpečný pro všechny zúčastněné, se v Česku dostává do popředí zájmu vysokých škol, nemocnic i záchranných složek. Zaměří se na něj i 2. Česká multidisciplinární simulační konference, která si klade za cíl vytvořit platformu pro transfer zkušeností ze zahraničí, sdílení know-how a rozvoj spolupráce v této oblasti. Od 14. do 15. dubna ji hostí Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), již dnes jí předchází série pre-konferenčních praktických kurzů.
Konference je určena zejména lékařům, ošetřovatelskému personálu a psychologům, dále pedagogům a studentům vysokých škol z oborů medicína, ošetřovatelství, psychologie, pedagogika, didaktika, studentům a pedagogům středních zdravotnických škol a také projektovým manažerům a technikům, kteří jsou pro fungování simulačních center nezbytnou součástí.
Na přípravě programové části pracuje tým FNUSA–ICRC, který má již několikaleté zkušenosti s vedením simulačního centra SICE, společně se zástupci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Letos nám organizátoři konference představí světově uznávané odborníky na řízení simulačních center, metody simulační výuky nebo příklady simulační výuky pro zlepšení dovedností lékařů a sester v diagnostice a léčbě cévních mozkových příhod.
„Podařilo se nám přizvat do Brna odborníky, kteří jsou špičkami v oboru simulační medicíny a na jejichž přednášky jezdí lidé přes půlku světa. Česká odborná veřejnost včetně studentů má tedy jedinečnou příležitost navštívit jejich přednášky a workshopy zde v Brně a ještě k tomu zdarma,“ zdůraznila předsedkyně organizačního výboru konference Veronika Svobodová.
Na konferenci dále vystoupí tuzemští odborníci, zejména na oblast intenzivní medicíny, včetně zástupců Hasičského záchranného sboru JMK a Zdravotnické záchranné služby JMK. Více se o konferenci dozvíte na webu www.sice.cz/o-konferenci. „Simulačnímu vzdělávání se v České republice a dalších zemích věnuje řada institucí. Proto věřím, že know-how odborníků, které se naší nemocnici podařilo pro konferenci získat, bude pro účastníky přínosem a budou ho moci zužitkovat při své každodenní práci,“ vysvětluje ředitel nemocnice Martin Pavlík.
Podstata simulačního vzdělávání je vyzkoušet si reálné situace nanečisto pod vedením zkušených lektorů, mít možnost učit se ze svých chyb a dostat okamžitou zpětnou vazbu. Cílem simulačních kurzů je, aby se jejich účastníci poté cítili jistěji v reálných situacích – například při první pomoci u autonehody nebo při komunikaci s problémovým pacientem. „Komunikace hraje důležitou roli v moderním vzdělávání a tréninku zdravotníků. A právě simulace pomáhá komunikační dovednosti rozvíjet. Jde však o metody náročné na čas, protože simulace musí být velmi dobře připravená a následně vyhodnocená,“ přiblížila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči svatoanenské nemocnice Jana Zvěřinová.
Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně se již delší dobu simulace využívají v chirurgii, stomatologii, intenzivní medicíně. V roce 2012 zde v rámci projektu FNUSA-ICRC vzniklo Simulační centrum SICE, které organizuje kurzy komunikace a nácviku zvládání krizových simulací v terénu. Poskytuje vzdělávání zejména pracovníkům nemocnic, odborným pedagogům a studentům ošetřovatelství. Od svého vzniku zrealizovalo již 190 kurzů, proškolilo přes 500 účastníků. Tým SICE také vypracoval metodiku realizace kurzů, během kterých využívá profesionální herce představující pacienty či příbuzné. Výstupy SICE byly úspěšně prezentovány na několika mezinárodních konferencích.

Kontakt:
Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele FNUSA, kontakt pro média, tel. +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Pavel Gejdoš, PR manažer FNUSA-ICRC, tel. +420 605 231 414, pavel.gejdos@fnusa.cz