,

Konference na hvězdárně nabídne maximum informací o využití a výzkumu konopí

Maximum informací o využití a výzkumu konopí

Osmý ročník mezinárodní konference Konopí a věda se bude konat 25. dubna 2023 v prostorách Hvězdárny a planetária v Brně pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Vlastimila Vajdáka. Pro zájemce je nachystaný zajímavý program se špičkovými odborníky z celého světa. Konference je určena také pro studenty a pedagogy vysokých škol.

Snad žádná jiná rostlina nevzbuzuje tolik kontroverzí jako konopí. A to nejen v medicíně. Právě zlepšení informovanosti a seznámení se s nejnovějšími trendy v pěstování, výzkumu, legislativě či medicinské praxi je hlavním cílem této konference. „Pozvali jsme do Brna opravdu top odborníky z celého světa a samozřejmě seznámíme účastníky také s naším výzkumem,“ dodal dr. Václav Trojan, vedoucí Cannabis Facility Mezinárodního centra klinického výzkumu FNUSA a LF MU.

Za všechny přednášející zmiňme například rakouského psychiatra profesora Siegfrieda Kaspera, který se věnuje využití konopí při psychických problémech. Z USA přiletí forenzní expert profesor Jan Halamek zabývající se detekcí látek a jejich reziduí v biologických materiálech. Stabilitu účinných látek v lékových formách konopí zkoumá polská vědkyně docentka Anna Roszkowska a účastnit se bude také holandský expert na pěstování konopí v certifikovaných pěstírnách Pieter Klaassen. S novinkami v legislativní oblasti seznámí účastníky národní koordinátor pro protidrogovou politiku Mgr. Jindřich Vobořil.

Na konferenci vystoupí také prof. Šulcová, držitelka Ceny města Brna a s praktickými zkušenostmi s používáním konopí pro medicinské účely seznámí posluchače dr. Radovan Hřib, vedoucí lékař Centra pro léčbu bolesti při Anesteziologicko resuscitační klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU. Konference by nebyla úplná bez olomouckého rodáka žijícího dlouhodobě v Izraeli, nestora výzkumu konopí docenta Lumíra Hanuše.