Koordinátorky klinických studií z celé ČR se již počtvrté sejdou v Brně, diskutovat budou zadavatelé klinických studií i pacienti

http://www.florence.cz/odborne-clanky/florence-plus/koordinatorky-klinickych-studii-z-cele-cr-se-jiz-poctvrte-sejdou-v-brne-diskutovat-budou-zadavatele-klinickych-studii-i-pacienti/