Tisková zpráva, 27. 11. 2015, Brno

Nedlouho před Novým rokem, kdy si řada lidí dá opět předsevzetí skoncovat s kouřením, se na nápor nových klientů připravují i zdravotníci.

Na workshop, zaměřený na praktický nácvik komunikace lékaře s klienty závislými na tabáku, zve všechny lékaře i další zdravotnické pracovníky Kardiovize Brno 2030, projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu FNUSA-ICRC. Podkladem pro kurz jsou zkušenosti ze Švýcarska. Švýcarský model vychází z metod zaměřených na aktivní učení a získávání dovedností a praxe. Ve výuce pomáhají i profesionální herci z brněnských divadel.
Dvoudílný workshop Závislost na tabáku s podtitulem Jak s pacienty při odvykání kouření efektivně pracovat začne ve středu 2. prosince od 12:00 a pokračovat bude o týden později 9. prosince 2015 od 14:00.
Kurz nabízí individuální trénink s profesionálními herci v simulačním centru, praktické ukázky komunikace mezi lékařem a pacientem. Nebude chybět návod, jak pracovat s nemotivovaným pacientem – „rolling with resistance“ či promítání edukativního videa. Takzvaný koncept 5A bude aplikovaných na skutečných příkladech pomocí standardizovaných pacientů, kteří budou ztvárněni profesionálními herci. Výuka je naplánovaná na 2 čtyřhodinové lekce.
Workshop, který se uskuteční ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně v budově Mezinárodního centra klinického výzkumu (Pekařská 53, Simulační centrum, Budova D2a) je pro účastníky zdarma. Kapacita kurzu je z prostorových důvodů omezená. Je proto nutné se předem registrovat vyplněním formuláře https://docs.google.com/forms/d/198KmJFlytV7AEsg1f53UpJp1G5b6GiQki_8DxRbd7jI/viewform nebo kontaktovat pořadatele emailem martin.homolka@fnusa.cz.
Kardiovize Brno 2030 je projekt, jehož cílem je získávání aktuálních zdravotních rizik Brňanů a jejich minimalizace skrze preventivní programy. Program je dvoufázový. V první fázi zahájené počátkem roku 2015 výzkumníci u dobrovolníků mapují rizikové faktory srdečně cévních onemocnění. Získané informace pomůžou určit zdravotní rizika Brňanů. Ve druhé fázi se navrhnou programy, jejichž cílem bude snížit výskyt nebezpečných vlivů. Vedoucím projektu je MUDr. Ondřej Sochor, PhD., z 1. interní kardioangiologické kliniky, mezinárodním koordinátorem pak prof. Francisco Lopez-Jimenez MD., MSc., z americké Mayo Clinic. Více na www.kardiovize.cz.
Kurz přibližuje reportáž České televize z 19. 11. 2015:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/315281381991119 )

Kontakt:
Ing. Petra Veselá – asistentka ředitele FNUSA, kontakt pro média, tel. 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz
Mgr. Pavel Gejdoš – PR manažer FNUSA-ICRC, Brno, tel.: 605 231 414, pavel.gejdos@fnusa.cz