Tisková zpráva, 9. 9. 2014, Brno

Celkem 187 kusů zdravotnických přístrojů za 57 585 294,90 Kč zlepší péči o pacienty s cévními mozkovými onemocněními. Přístroje pořídila Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně díky projektu „Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně“. Projekt byl z 85 % spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu, jehož cílem je zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče v souladu s evropskými standardy prostřednictvím modernizace a obnovy technického a přístrojového vybavení.

Projekt „Komplexní cerebrovaskulární centrum Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně“ pomůže pacientům v kraji Jihomoravském, Zlínském a kraji Vysočina
„Nově pořízená zařízení významně přispějí ke zlepšení zdravotní péče o pacienty a zdokonalování léčebných postupů, o něž Fakultní nemocnice u sv. Anny dlouhodobě usiluje,“ uvádí Martin Pavlík, ředitel FNUSA. Modernizace centra zajistí kvalitnější léčbu hlavně pro pacienty kraje Jihomoravského, Zlínského a kraje Vysočina.
Integrovaný operační program pomůže České republice dosáhnout lepšího standardu léčení

Cévní mozková onemocnění patří v České republice k druhé nejčastější kardiovaskulární příčině úmrtí. Například v roce 2010 bylo celkem hospitalizováno 41 690 pacientů. V témže roce na tato onemocnění zemřelo 11 567 osob. Ačkoli počet úmrtí od devadesátých let výrazně klesá (mezi lety 2003 a 2010 až o 8 %), úmrtnost je stále vyšší než ve většině západních rozvinutých zemí. Například v porovnání s Velkou Británií je dvojnásobná a s jinými státy až trojnásobná. Nové technologické celky a přístroje by měly být zprovozněny do konce září 2014. „Nová polohovací lůžka nebo např. nové ultrazvukové přístroje jsou zcela nezbytné pro péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou a představují důležité kroky ke špičkové péči,“ sděluje Robert Mikulík, vedoucí centra.


Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně poskytuje základní, specializovanou a vysoce specializovanou diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči. Patří k největším zaměstnavatelům v JmK, aktuálně zaměstnává kolem 3 100 lidí. Má 30 odborných pracovišť s centry vysoce specializované péče. Má statut komplexního kardiovaskulárního, cerebrovaskulárního a onkologického centra. Disponuje 913 lůžky, v roce 2013 zde bylo hospitalizováno 27 222 pacientů, ambulantních vyšetření a ošetření bylo provedeno 1 265 053. Její pracoviště jsou výukovými základnami LF MU. Plní vědecko-výzkumné úkoly, provádí klinická hodnocení léčiv a zdravotnických prostředků. Realizuje unikátní projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC), který je financován především ze strukturálních fondů Evropské unie (ERDF) prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 543 182 052, +420 604 121 122, petra.vesela@fnusa.cz