Tisková zpráva, 20. 9. 2017, Brno

Včera v rámci konference Kvalita zdravotní péče a akreditace byla jako Absolutní vítěz projektu „Kvalitní a bezpečná nemocnice 2017“ vyhodnocena Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně v kategorii „Akutní lůžková péče“.

Certifikát z rukou MUDr. JUDr. Petra Hoňka, náměstka ředitele VZP ČR pro zdravotní péči, převzal ředitel nemocnice Martin Pavlík, Jana Zvěřinová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a Lenka Hamříková, vedoucí Oddělení řízení kvality.

V projektu bylo zapojeno cca 40 poskytovatelů lůžkové zdravotní péče z celé ČR. Hodnocení prováděla Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví podle vlastní metodiky, hodnocení probíhá od roku 2012.

V projektu jsou 3 kategorie:

  • poskytovatelé akutní lůžkové péče
  • následné lůžkové péče
  • dlouhodobé lůžkové péče

„Ocenění znamená, že ve FNUSA je řízení a zvyšování kvality a bezpečí na velmi vysoké úrovni, a že FNUSA poskytuje kvalitní a bezpečnou péči. Hodnoceny jsou 4 oblasti: řízení a zvyšování kvality a bezpečí; péče o pacienty; péče o zaměstnance; bezpečnost prostředí,“ konstatovala Renata Podstatová z České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Svatoanenská nemocnice prošla 18. a 19. října 2016, podle ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, externím hodnocením poskytovaných zdravotních služeb a prokázala, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči. Již v rámci akreditace Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví ocenila propojení a originální informační systémy, nastavená bezpečnostní pravidla IT, přehledné internetové stránky, vč. vedení lékařské a ošetřovatelské dokumentace.

„Celý proces akreditace byl pro všechny zaměstnance náročný a jsem pyšný, že naše nemocnice dokázala, že prováděné činnosti, jsou v souladu s platnou legislativou a především s důrazem na bezpečí pacientů. Výsledek akreditace, na kterém se podíleli všichni zaměstnanci, je pro mne důkazem, že pracujeme v jednom týmu se společným cílem, kterým je kvalitní a bezpečná péče o naše pacienty. Toto ocenění má pro naši nemocnici velký význam a máme z něho velkou radost,“ sdělil Martin Pavlík, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Kontakt pro média: Ing. Petra Veselá, asistentka ředitele a tisková mluvčí FNUSA, tel. +420 604 121 122