Lékaři FNUSA získali ocenění ČLS JEP

Diplom - prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně udělila za rok 2021 pocty dvěma lékařům Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, a to prof. MUDr. Ivanu Rektorovi, CSc. a prof. MUDr. Jiřímu Vítovci, CSc. Oběma oceněným blahopřejeme.

Neurolog prof. Ivan Rektor obdržel Čestnou medaili ČLS JEP za výrazný přínos české a světové medicíně. Ocenění získal na návrh České neurologické společnosti, která je jednou z organizačních složek ČLS JEP. „Před třemi lety jsem byl jmenován čestným členem České lékařské komory, nečekal jsem další ocenění. Velmi si toho vážím,“ uvedl prof. Ivan Rektor, který diplom převzal na konci března při zahájení 34. českého a slovenského neurologického sjezdu v Olomouci.

Druhým oceněným je kardiolog prof. Jiří Vítovec, který se stal držitelem Čestného členství udělovaného za ČLS JEP Českou internistickou společností. „Členem jsem čtyřicet let, přes dvacet let pracuji ve výboru společnosti, velmi mě tedy toto ocenění za celoživotní přínos potěšilo,“ uvedl prof. Vítovec.

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně je spolek sdružující lékaře, farmaceuty a další osoby pracující ve zdravotnictví a přidružených oborech, k červnu 2020 čítala více než 37 tisíc členů. Základem společnosti jsou autonomní oborová sdružení.